Czcionka:

A+A-

Kontrast:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

REKRUTACJA - zasady, załączniki, terminy

 

Na podstawie rozporządzenia MEN wydanego w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną oraz zapobieganiem epidemii koronowirusa, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych SP Puck w roku szkolnym 2020/2021 będą udostępnione dodatkowo na stronie internetowej szkoły od dnia 24 kwietnia 2020r.
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

l.p.

Etap rekrutacji / czynności Rodzica

termin

Postępowanie uzupełniające

od

do

od

do

1.

 

składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

Uwaga: kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, potwiadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy dołączyć do wniosku

09.03.2020 r.

godz.8:00

03.04.2020 r.

godz.15:00

15.06.2020 r.

godz. 8:00

16.06.2020 r.

godz.15:00

2.

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych ,w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

15.04.2020 r.

20.04.2020 r.

17.06.2020 r.

17.06.2020 r.

do godz. 14.00

3.

 

opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24.04.2020 r.

godz.15:00

 

17.06.2020 r.

godz.15:00

 

 

4.

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjêcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.04.2020 r.

30.04.2020 r.

18.06.2020 r.

 

 

5.

 

opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.06. 2020 r.

godz.15:00

 

19.06.2020 r.

godz.15:00

 

 

Postępowanie odwoławcze

 

 

 

 

 

 

w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

08.06.2020 r.

 

14.06.2020 r.

 

 22.06.2020 r.

 

28.06.2020 r.

 

 

Data dodania: 2020-04-16 15:10:15
Data edycji: 2020-04-17 14:09:55
Ilość wyświetleń: 536
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook