Opłata za obiady za m-c czerwiec wynosi 35 zł Opłata za obiady za m-c czerwiec wynosi 35 zł Opłata za obiady za m-c czerwiec wynosi 35 zł Opłata za obiady za m-c czerwiec wynosi 35 zł Opłata za obiady za m-c czerwiec wynosi 35 zł
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

„LEKCJA: ENTER”

„LEKCJA: ENTER”

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. ZARUSKIEGO

„LEKCJA: ENTER”

 

 

 

 

 

„Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań prowadzonej  w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania.  Program pozwala nauczycielom na odkrycie, jak mogą w ciekawy sposób prowadzić zajęcia, nie bazując tylko na książkach i kartach pracy, ale urozmaicając je o to, co młodym ludziom dziś bliskie – nowoczesne technologie i e-zasoby internetowe.

Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podnoszą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych. Rozwijają również kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest.

 

 

ZAŁOŻENIA :

 

          Lekcje prowadzone w nowatorski sposób stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele mają okazję podnieść swoje kompetencje z zakresu TIK. W trakcie szkolenia nauczyciele dowiadują się również jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole.

 

CELE :

 

Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

 

Cele szczegółowe :

 

- możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i zwiększenie swoich kompetencji cyfrowych

- nabranie pewności w cyfrowym świecie

- możliwość spotkania się z uczniami „w ich świecie”

- poznanie nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metod aktywizujących

- zwiększenie szansy na zainteresowanie swoich uczniów zdobywaniem wiedzy w sposób kreatywny

- tworzenie własnych treści cyfrowych

 

 

 

KORZYŚCI : 

 

Podczas szkolenia TIK w ramach projektu „Lekcja : ENTER” uczestnicy:

- nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;

- wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu     i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;

- nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;

- dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;

- zobaczą, jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;

- nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;

- poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli

 

ZASADY ORAZ TERMIN REALIZACJI :

 

 

Projekt „Lekcja Enter” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. W naszej szkole jest on realizowany od 25.11.2022r.do końca roku szkolnego ( czerwiec 2023).

W projekcie bierze udział 14 nauczycieli z naszej szkoły, w tym n-le edukacji wczesnoszkolnej, n-le wspomagający oraz szkolni terapeuci.

Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie odbywa 40-godzinne szkolenie (złożone z 9 różnych ścieżek szkoleniowych). Uczestnicy szkoleń mają dostęp do platformy edukacyjnej jak również korzystają z różnego rodzaju tutoriali oraz webinariów. Wszystko to ma na celu przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych e-materiałów i wykorzystywania różnych narzędzi i aplikacji  w codziennej pracy z uczniami. Projekt zakłada również realizację zajęć otwartych, prowadzonych z wykorzystaniem TIK.

 

Program szkolenia obejmuje tematykę :

 1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.
 2. Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację.
 3. Ze smartfonem na lekcji.
 4. Tworzymy własne e-materiały.
 5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? Wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji.
 6. Przygotowujemy scenariusze lekcji.
 7. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK.
 8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia – metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK.
 9. Zaliczenie szkolenia.
 10.  

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. M. ZARUSKIEGO

- „LEKCJA ENTER” -

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 :

 

DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora projektu

 

Listopad 2022

Szkolenie nauczycieli w zakresie możliwości

technicznych i umiejętności TIK

 

Listopad 2022 – Luty 2023

Utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki „Lekcja Enter”. Zamieszczanie                      w zakładce najważniejszych informacji : program, cele, scenariusze

 

Styczeń - Czerwiec 2023

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i

doświadczeniami z innymi nauczycielami przez

udostępnienie w sieci opracowanych scenariuszy

zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK

 

Luty – Czerwiec 2023

Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w

nauczaniu

 

Maj – Czerwiec 2023

Podsumowanie programu

 

Czerwiec 2023

 

Szkolny koordynator projektu : mgr Hanna Urmańska

Data dodania: 2023-01-14 18:02:20
Data edycji: 2023-01-14 18:06:59
Ilość wyświetleń: 1268
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej