Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nagrody szkolne

Nagroda im. Mariusza Zaruskiego

1. Do nagrody pretendować może każdy uczeń szkoły z klas programowo najwyższych.

2. Nagroda przyznawana będzie jeden raz w roku (w dniu zakończenia roku szkolnego).

3. Kandydatury uczniów zgłaszają wychowawcy klas, nauczyciele, społeczność uczniowska  przez Samorząd Uczniowski poprzez swojego opiekuna , wraz z dokładnym uzasadnieniem do dyrekcji szkoły (w terminie do końca kwietnia).

4. Jeżeli wychowawca, nauczyciel, Samorząd Uczniowski uzna, że nie widzi kandydata spełniającego warunki do otrzymania nagrody, kandydatury takiej nie wysuwa.

5. Dyrekcja po zapoznaniu się z wnioskami, sporządza listę kandydatów pretendujących do tej nagrody.

6. Informacje o nominowanych do nagrody uczniach podaje się do wiadomości uczniów i nauczycieli.

7. Do końca maja każda klasa wybiera jednego kandydata z grupy nominowanych.

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna.

9. Nagroda taka nie musi być przyznawana corocznie.

10. Uczeń kandydujący do nagrody im. M. Zaruskiego winien spełniać następujące warunki: 
a) sumiennie wywiązuje się z wszystkich obowiązków zawartych w Statucie   Szkoły,
b) musi być:

  • kulturalny
  • pracowity
  • uczciwy
  • konsekwentny
  • odpowiedzialny
  • przedsiębiorczy
  • krytyczny

c) godnie reprezentować szkołę w środowisku pozaszkolnym i rozsławia ideę PatronaNagroda Dyrektora - PRIMUS INTER PARES

1. Uczniowie uczestniczący w konkursie realizują swoje zadania w ciągu całego roku szkolnego.

2. Do nagrody pretendują najlepsi w nauce i zachowaniu uczniowie z klas programowo najwyższych.

3. Nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z wnioskami Klasowych Komisji Konkursowych (wychowawca + Klasowa Rada Uczniów)

4. Wnioski w nauce są odpowiednio punktowane:

PUNKTY ZA OCENY

I. J.polski - Matematyka - Przyroda
Cel 8 pkt    Bdb 6pkt    Db 4 pkt

II. J.angielski - J.niemiecki - Informatyka - Historia
Cel 6 pkt    Bdb 4 pkt    Db 2 pkt

III. Muzyka - Technika -WF - Plastyka
Cel 3 pkt    Bdb 2 pkt    Db 1 pkt

SPRAWDZIAN PO KLASIE SZóSTEJ

40 - 36 pkt -15 pkt

25 - 31 pkt - 12 pkt

30 - 25 pkt - 8 pkt


5. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych

KONKURSY PRZEDMIOTOWE /matematyka, polski, przyroda, informatyka, angielski, niemiecki/

Każdemu zaliczane będą dwa najlepsze na danym szczeblu

   

miejsce

miejsca

 

a.

Szkolny

1 / 4 pkt

2-3 / 2 pkt

 

b.

Powiatowy

1 / 5 pkt

2-3 / 3 pkt

 

c.

Wojewódzki

1 / 6 pkt

2-3 / 4 pkt

udział 2 pkt

d.

Ogólnopolski

1 / 7 pkt

2-3 / 5 pkt

udział 3 pkt

             

Pozostałe przedmioty /też bedą zaliczane po dwa najlepsze wyniki na danym szczeblu

   

miejsce

miejsca

 

a.

Szkolny

1 / 2 pkt

2-3 / 1 pkt

 

b.

Powiatowy

1 / 3 pkt

2-3 / 2 pkt

 

c.

Wojewódzki

1 / 4 pkt

2-3 / 3 pkt

udział 1 pkt

d.

Ogólnopolski

1 / 5 pkt

2-3 / 4 pkt

udział 2 pkt

  

6. Najlepsze oceny z zachowania
Wz -7 pkt    Bdb -5 pkt

7. Aktywna i dobrowolna praca na rzecz klasy /Ocenia wychowawca w skali 3 - 1 pkt/
Udział i organizacja imprez klasowych
Pomoc koleżeńska
Reprezentowanie klasy w konkursach, zawodach

8. Aktywna i dobrowolna praca na rzecz szkoły / Ocenia opiekun samorządu, przewodniczący samorządu i opiekun grupy wiekowej w skali 3 - 1 pkt/

Data dodania: 2019-01-30 22:39:29
Data edycji: 2019-01-30 22:39:38
Ilość wyświetleń: 2253
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook