Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rodzinne Pierniczki

To już trzecia edycja konkursu na świąteczne  wypieki.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Rady Rodziców

na RODZINNE PIERNICZKI 2017'

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny „Rodzinne Pierniczki”. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku.

§ 2.

Konkurs odbędzie  się w dniach 20.11-27.11.2017

 II. Przedmiot i cel Konkursu

§ 3.

Przedmiotem Konkursu są świąteczne pierniczki, przygotowane według tradycyjnej, rodzinnej receptury.

Celem Konkursu jest:

1.wyłonienie, wśród zgłoszonych do konkursu, najsmaczniejszych pierniczków,

2.zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,

3.integracja i aktywizacja społeczności szkolnej.

III. Uczestnicy Konkursu

§ 4.

Uczestnikami konkursu mogą być:

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku wraz z  ich rodzinami. 

§ 5.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

1. Dostarczenie do dnia 27.11.2017 roku do godziny 15:00 do Sekretariatu szkoły gotowego wypieku – Pierniczków w ilości co najmniej 12 sztuk. Wszystkie wypieki powinny być estetycznie i  świątecznie zapakowane. Do produktu finalnego należy dołączyć próbkę przeznaczoną do degustacji i oceny Komisji Konkursowej.

IV. Zasady Przeprowadzenia Konkursu

§ 6.

1.Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony w estetycznym opakowaniu. Do każdego opakowania konkursowych pierniczków powinna zostać dołączona próbka przeznaczona do degustacji Komisji Konkursowej.

2.Do wypieku należy dołączyć szczegółową informację o wykonawcy. Można dodać również przepis (nie jest to warunek konieczny).

3.Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Radę Rodziców.

§ 7.

1.Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

2.Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach:

1.Najsmaczniejsze pierniczki,

2.Najładniejsze pierniczki,

3.Pierniczki z pomysłem.

 

§ 8.

1. Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie wyników) nastąpi dnia 03.12.2017 – w czasie szkolnego Dnia Świątecznego.

2. Po rozstrzygnięciu konkursu, wszystkie dostarczone „Rodzinne pierniczki”, zostaną wystawione na sprzedaż, z której dochód zasili konto Rady Rodziców.

V. Postanowienia Końcowe

§ 9.

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację zwycięskich przepisów i zdjęć potraw. Informację o nagrodzonych i ich produktach zostaną podane do publicznej wiadomości przez organizatorów  oraz opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

Data dodania: 2019-02-03 15:10:36
Data edycji: 2019-02-03 15:12:53
Ilość wyświetleń: 707
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook