Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program zajęć logopedycznych 2016/17

PROGRAM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

2017-2018

 

Założenia programu
Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę skierowany jest do uczniów klas           I – III Szkoły Podstawowej (oraz starszych jeśli zachodzi taka potrzeba), przejawiających trudności językowe. Realizowany jest w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, przy współpracy z rodzicem/opiekunem dziecka podczas codziennych ćwiczeń w domu.
Cele programu
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
6. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

7. Profilaktyka oraz higiena jamy ustnej, aparatu słuchu i mowy.
Realizacja programu
1. Diagnoza logopedyczna
2. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek
a) ćwiczenia oddechowe 
b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych –

-ćwiczenia języka:
-ćwiczenia warg:
-ćwiczenia podniebienia miękkiego:
-ćwiczenia żuchwy:
c) ćwiczenia emisyjno – głosowe 
3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy
- wywołanie głoski w izolacji,
- utrwalanie głoski korygowanej w sylabach otwartych i zamkniętych,
- utrwalanie głoski korygowanej w strukturze logotomowej,
- utrwalanie głoski korygowanej w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
- utrwalanie głoski korygowanej w zdaniach,
- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane,
- ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.
4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną
-ćwiczenia ortofoniczne: 
-ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego 
-ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika
- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
-ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej 
-ćwiczenia orientacji przestrzennej
-ćwiczenia pamięci

-ćwiczenia myślenia
-kształtowanie twórczej aktywności słownej poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek 
-wyrabianie umiejętności posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym 

Procedury osiągania celów
Realizacja powyżej zaprezentowanego programu wiąże się z koniecznością zastosowania różnorodnych pomocy, propozycji zawartych w literaturze fachowej oraz własnych, opracowanych przez siebie. Zakres programu jest dość szeroki i przedstawienie wszystkich zastosowanych w nim pomocy byłoby trudne, ograniczę się więc od niektórych:
· propozycje zabaw z książki „Zabawy rozwijające dla małych dzieci” H. Trawińskiej,
· zestawy ćwiczeń z książki „Zabawy rozwijające mowę dziecka” B. Hołyńskiej,
· ćwiczenia ortofoniczne z książki „Uczymy poprawnej wymowy” E. Sachajskiej,
· „Zabawy logopedycznie i nie tylko”, poradnik dla nauczycieli i rodziców E. Chmielewskiej,
· teksty wierszy i piosenek dla dzieci,
· instrumenty perkusyjne,
· autorskie scenariusze zajęć logorytmicznych, zabaw i ćwiczeń emisyjnych, ortofonicznych, wzrokowych, słuchowych, ruchowych, słowno – ruchowych, itp.,
· opracowane przez siebie pomoce,
· ćwiczenia rozwijające myślenie, pamięć i spostrzegawczości,
· gry i zabawy językowe, zestawy ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny, 
· zestawy ilustracji, historyjek obrazkowych,
· różnorodne układanki, dobieranki, gry i domina obrazkowe, puzzle i inne,
· lizaki logopedyczne,
· programy komputerowe.
Przewidywane efekty
Proponowany program terapeutyczny ma w efekcie systematycznego stosowania doprowadzić do usprawnienia nieprawidłowości rozwoju językowego, a mianowicie:
· wykształcenia postawy komunikacyjnej,
· usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, 
· utrwalenia poprawnego wzorca artykulacyjnego,
· usprawnienia funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia),
· rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.
Ewaluacja programu
Ewaluacja programu dokonywana będzie systematycznie na podstawie obserwacji dziecka i jego aktywności w trakcie prowadzenia terapii.

Data dodania: 2019-01-30 22:35:30
Ilość wyświetleń: 1004
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook