Dogoterapia
DOGOTERAPIA

dsc07071 630x473Dogoterapia w naszej szkole odbywa ssi? cyklicznieco roku. Tym razem jednak zmiana nast?pi?a w postaci psa. Nowy piesek Pani Natalii Necel tj psiego instruktora tj. Zora dopiero wdra?a si? w ?wiat dzieci. Wsplnie stawiaj? swoje pierwsze kroki. I tak w czerwcu odby?y si? zaj?cia w oddziale przedszkolnym Z Foczke, gdzie Zora i Foczki pozna?y zasady wsp?dzia?ania....Maluchy mog?y pocz?stowa? psa, ciasteczkiem, pog?aska?, oraz przytuli? si? jednocze?nie przestrzegaj?c wyuczonych zasad obchodzenia si? z psem. Zorka i Foczki pokocha?y si? od pierwszego wejrzenia i ju? czekaj? na kolejne spotkanie.

 
DOGOTERAPIA W INTEGRACYJNYM ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 dscf7392Klasa: zero d Foczki" 

Prowadz?cy: Natalia Necel

KONSPEKT DO ZAJ?? Z UDZIA?EM PSA Bezpieczne zachowanie si? dzieci w obecno?ci psw czyli jak rozmawia? trzeba z psem

 
PROGRAM ZAJ??

WY NIE WIECIE, A JA WIEM JAK ROZMAWIA? TRZEBA Z PSEM PROGRAM ZAJ?? Z ELEMENTAMI DOGOTERAPII DLA DZIECI ZAMKNI?TYCH W SOBIE ORAZ MAJ?CYCH TRUDNO?CI W NAWI?ZYWANIU KONTAKTW Z RWIE?NIKAMI Program przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym