SPORT
POWIATOWE MISTRZOSTWA

dsc 0399 473x630Dnia 10 stycznia 2014 na basenie w Cetniewie odby?y si? Powiatowe Mistrzostwa w Sztafetach p?ywackich. Ka?da sztafeta sk?ada?a si? z dwch uczniw klas II, III, IV, V i VI w kategorii dziewcz?t i ch?opcw. Sztafety wywalczy?y III miejsce co jest du?ym sukcesem, zwa?ywszy, ?e uczniowie ze szk? z W?adys?awowa i Jastarni ucz?szczaj? do p?ywackich klubw sportowych.

 
IGRZYSKA SZTAFETOWE W GARCZYNIE

dsc 0356 620x465Dnia 24 pa?dziernika 2013 uczniowie naszej szko?y jako Mistrzowie Powiatu reprezentowali go na Fina?ach Wojewdzkich Igrzysk w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych. Zawody odby?y si? w Garczynie ko?o Ko?cierzyny. Startowa?y na nich 22 najlepsze dru?yny z ca?ego wojewdztwa w kategorii dziewcz?t oraz kategorii ch?opcw.

 
POWIATOWE BIEGI PRZE?AJOWE

dsc 0338 620x4658 pa?dziernika 2013 uczniowie z naszej szko?y wzi?li udzia? w Powiatowych Mistrzostwach w Biegach Prze?ajowych. Wielu z nich uplasowa?o si? na bardzo wysokich miejscach. Na podium stan?li: Dawid Zali?ski (kl. 4), Anna Korth (kl. 5) i Magda Gruszczy?ska (kl. 6). Szczeg?owe wyniki wszystkich biegw w za??czniku. Oglnie uczniowie naszej szko?y wywalczyli I miejsce (na 14 startuj?cych szk?).
Ze sportowym pozdrowieniem,
Krystyna Czubachowska

 
I MIEJSCE W BIEGACH PRZE?AJOWYCH


dsc 0348 1 620x465Dnia 18 pa?dziernika 2013 odby?y si? Powiatowe Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych. Nasza szko?a wygra?a klasyfikacj? zarwno w?rd dziewcz?t jak i w?rd ch?opcw.

 
PI?KA NO?NA NA FALI...

klasa okregowa ma juz terminarz 20110722113543W pa?dzierniku na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku odby?y si? mistrzostwa klas czwartych i szstych w pi?ce no?nej.

W zawodach startowali uczniowie danej klasy. Udzia? mog?y bra? tak?e dziewczyny. Dru?yny sk?ada?y si? z sze?ciu zawodnikw w polu oraz bramkarz.

 
MISTRZOSTWA NAUCZYCIELI

wsplne zdjcieMistrzostwa Nauczycieli Ziemi Puckiej w Kr?glach

W dniu 18 pa?dziernika 2013 roku w kr?gielni MOKSiR w Pucku odby?y si? Mistrzostwa Nauczycieli Ziemi Puckiej w Kr?glach. Do zawodw zg?osi?o si? osiem szk?. W?rd nich najlepsz? okaza?a si? Szko?a Podstawowa w Pucku, ktra wyst?pi?a w sk?adzie: Ma?orzata Raczkowska, Joanna Cierpia?kowska, Dariusz Thiel, S?awomir Gojka. Drugie miejsce zdobyli nauczyciele z Zespo?u Szk? Ponadgimnazjalnych w K?aninie, a na najni?szym stopniu podium stan?li pedagodzy z Publicznego Gimnazjum w Pucku.

 
KONKURS IM.W?ODZIMIERZA CAPI?SKIEGO

sport 10Czas rozpocz?? coroczn? walk? o laury w konkursie imienia W?odzimierza Capi?skiego na NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKO?Y. Przez ca?y rok szkolny 2013-2014 mi?o?nicy sportu zbieraj? punkty, ktre wie?cz?c rok szkolny zostan? podsumowane. Ponie?ej przedstawiamy regulamin konkursu.

 
TURNIEJ W ZBIJAKA

dsc 0324 650x487Dnia 18 wrze?nia 2013 odby? si? Szkolny Turniej w Zbijaka. W turnieju wzi??y udzia? reprezentacje z klas Vc, VIa, VIb, VIc i VId. Zwyci??y?a reprezentacja z klasy Vc w sk?adzie Heyducka Olga, Korth Anna, Marsza?ek Agata, Mstowska Kinga, Mudlaff Melania, Ossowska Wanessa, Ossowicka Patrycja, Siebert Vanessa, Szopa Zofia i Sztamborska Wiktoria.

 
I Rzut Ligi Lekkoatletycznej

dsc 0321 650x488Dnia 18 wrze?nia 2013 na Stadionie Lekkoatletycznym w Pucku odby? si? I Rzut Ligi Lekkoatletycznej Szk? Podstawowych. Nasz? Szko?? reprezentowa?o 12 osb, ktre w klasyfikacji generalnej uplasowa?y sie na II pozycji (na 14 szk? startuj?cych).

 
4 KLASY W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

dsc 0153Dnia 28 maja 2013 najlepsi sportowcy klas czwartych reprezentowali nasz? szko?? na Mistrzostwach Powiatowych w Lekkiej atletyce dla klas czwartych. M?odzi sportowcy osi?gn?li znakomite wyniki, zdecydowanie wygrywaj?c z innymi szko?ami powiatu puckiego.

 
OGROMNY SUKCES NASZYCH DZIEWCZ?T

zatoka w finale mp w drzonkowie 425x580Siatkarki Zatoki 95 Puck w Finale Mistrzostw Polski.

Uczennice Szko?y Podstawowej w Pucku i zawodniczki dzia?aj?cego przy niej Uczniowskiego Klubu Sportowego Zatoka 95 Puck awansowa?y do Fina?w Mistrzostw Polski w Minisiatkwce klas IV, ktre odb?d? si? w dniach 1-2 lipca w Drzonkowie ko?o Zielonej Gry. W zawodach tych wezm? udzia? 24 najlepsze zespo?y w Polsce.

 
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL