ABC PRZYRODY

img 4805 630x420Ju? od trzech lat klasa 3e pod kierunkiem Dominiki Twork bierze udzia? w wojewdzkim konkursie plastycznym ABC Przyrody organizowanym przez Specjalny O?rodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku. W tym roku przebiega? pod has?em "Cuda Natury". Uczennica naszej klasy - Olimpia Grzenkowicz zaj??a II miejsce. Na rozstrzygni?ciu konkursu za?piewali?my dwie piosenki, oprcz s?odkiego pocz?stunku, klasa otrzyma?a w prezencie gr? planszow? - edukacyjn?. Czekamy na kolejn? edycj? konkursu.