SZKO?A PRZYJAZNA BEZPIECZE?STWU I TEATR

17 630x473W dniach 17.09.-20.09.2015 r. trzy, wyr?nione za udzia? w wolontariacie hospicyjnym i artystyczn? dzia?alno??  w kole teatralnym, szstoklasistki zosta?y zaproszone przez Fundacj? PKP do Warszawy i do wsparcia fina?owej uroczysto?ci z okazji podsumowania oglnopolskiej akcji Bezpieczna droga dziecka do szko?y.

 

 W zwi?zku z powy?szym, dziewczynki najpierw na miejscu w Pucku wzi??y udzia? w specjalnym szkoleniu Bezpiecznie podr?uj z PKP, a nast?pnie z grup? starszych kole?anek i kolegw pojecha?y do stolicy. W ramach wolontariatu obs?ugiwa?y szatni? i na bie??co pomaga?y w pilnowaniu porz?dku podczas zaj?? z m?odszymi uczestnikami zjazdu. Ponadto wraz z przewodnikiem zwiedza?y Warszaw?.

By?y rwnie? w Muzeum Powstania Warszawskiego.  Karolina Wawrejko ,Julia Weso?owska i Zuzanna Schmidt skorzysta?y rwnie? z mo?liwo?ci dalszej podr?y i pojecha?y do Opola na spektakl dla dzieci w re?yserii Joanny Grabowieckiej, zatytu?owany Wystarczy zasn??, ?eby si? przebudzi?(http://opole.tvp.pl/21669440/wystarczy-zasnac-aby-sie-przebudzic-premiera-w-otlia). W teatrze Lalki i Aktora spotka?y si?  pani? re?yser, ktra po?wi?ci?a im chwil? przed i po premierze oraz pozna?y aktora z Teatru Wsp?czesnego z Warszawy Sebastiana ?wierszcza. Ostatni dzie? pobytu w stolicy wykorzysta?y na spacer po mie?cie, zwiedzaj?c Stare Miasto. W?druj?c Krakowskim Przedmie?ciem i Nowym ?wiatem, mija?y ciekawe obiekty, pomniki i uczelnie. Uda?o si? rwnie? dotrze? pod Grb Nieznanego ?o?nierza i zrobi? zakupy w Z?otych Tarasach. Wycieczka dzi?ki sponsorowi PKP i wsp?organizatorowi Puckiemu Hospicjum by?a bardzo atrakcyjna, bogata w niespodzianki i w nowe do?wiadczenia. Opiekunem  naszej podstawwkowej grupy by?a Irmina Gerszewska (instruktor teatralny i koordynator wolontariatu). W niedalekiej przysz?o?ci uczestniczki wyprawy przygotuj? dla pierwszoklasistw krtk? prelekcj? na temat bezpiecznej drogi do szko?y i podr?y poci?giem oraz wr?cz? tematyczne upominki.