RODZINNY TURNIEJ KR?GLARSKI W 1E

p4291674 490x630POSTAW NA RODZIN?... BO JE?LI NIE NA RODZIN? TO NA KOGO...

Mali Mistrzowie z 1e zorganizowali sportowe popo?udnie dla swoich bliskich. 29 kwietnia w MOKSiR Puck odby?y si? wielopokoleniowe , rodzinne rozgrywki w kr?gle. Turniej obejmowa? 3 tury : 20, 30 i 30 rodzinnych rzutw. Przy okazji odby?a si? nauka Waka Waka dla kobiet oraz Hands Up dla ma?ych i du?ych m??czyzn. Wszyscy uczestnicy byli wygrani, bowiem wsplny, fajne sp?dzeny czas, rado??, u?miechy to najwi?ksza nagroda dla wszystkich :)