INFORMACJA

books-girl2new2Informacja dla rodzicw uczniw obecnych klas 6 dotycz?ca sprawdzianu ko?cz?cego edukacj? w szkole podstawowej

http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em