ZA?LUBINY POLSKI Z MORZEM 2008

11 lutego 2008r. w naszej szkole mia?y miejsce uroczysto?ci rocznicowe  po?wi?cone Za?lubinom Polski z Morzem. Z tej okazji cz?onkowie Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej prowadzonego przez pani? Ma?gorzat? Marzeion przygotowali apel dla swoich kolegw z grupy wiekowej klas I - III i IV - VI.

 

W apelu wykorzystano oryginalne nagranie wspomnie? gen. Hallera oraz teksty wspomnie? uczestnikw tych historycznych wydarze?. Wszystko pod czujnym okiem pana Daiusza B?kowskiego. Opraw? muzyczn? zapewni? niezawodny chr szkolny kierowany przez pani? Gra?yn? Klebba.

Szkolne uroczysto?ci po?wi?cone kolejnym rocznicom Za?lubin staj? si? dzi?ki dzia?alno?ci Ko?a Ligi Morskiej sta?? cz??ci? naszej szkolnej tradycji.

{morfeo 3}