PAMI?TAMY...
dscf6841 630x473W pa?dzierniku prowadzimy od lat akcj? "Pami?tamy". Polega ona na tym,?e  w czasie zbirek odwiedzamy puckie nekropolie i na grobach harcerzy,instruktorw ,?eglarzy stawiamy znicz oraz k?adziemy szarf? z napisem "Pami?tamy". W ten sposb utrwalamy w?rd ?yj?cych wiedz? o ludziach,ktrzy przez 90 lat tworzyli harcerstwo na ziemi puckiej.
W tym roku zast?p postanowi? dodatkowo posprz?ta? miejsce upami?tniaj?ce marynarzy,ktrzy zgin?li na ORP "Kaszub". Ich grb znajduje si? na cmentarzu ?w.Jerzego - patrona harcerzy.
 
{gallery}klasy/2013-2014/harcerze1{/gallery)