KILKA INFORMACJI NA CIEKAWY POCZ?TEK...

32 DH "Cz?apaki" istnieje od 2007r. W lutym 2012r. zako?czyli?my pomy?lnie kampani? "Bohater" i 9.02.2012r. otrzymali?my akt nadania imienia Genera?a Jzefa Hallera. Wr?czy? go nam nasz honorowy go?? - hm. Adam Massalski - Przewodnicz?cy ZHP. Dzia?amy przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. Pracujemy w trzech pionach : harcerskim, starszoharcerskim i w?drowniczym. Pierwszy z nich tworz? harcerze starsi: Filip Meina, Maciej Konkol, Kornel Wrblewski, Anna Wrese i Zuzanna Mstowska (Niepubliczne Gimnazjum) oraz Kinga Rybandt, Patrycja Riegel,  Krzysztof Malottki, Robert Dettlaff, Martyna Lessnau, Dominika Bonk, Marcelina Ostapowicz   (Publiczne Gimnazjum) i Daniel Gryszko "Ma?e Morze".

Drugi tworz? harcerze z tzw."podstawwki" :  Jan Szopa, Natalia Spryszy?ska,  Kinga Mstowska, Zosia Szopa,  Dawid Rams, Remigiusz Gryszko, Andrzej Krzy?anowski, Melania Mudlaff, Anastazja Korthals, Marta ?uczak . Trzeci za? harcerze starsi i w?drownicy z I Liceum Oglnokszta?c?cego: Huiberts Weronika, Thiel Adrianna, Roeske Alicja, Dettlaff Iwo, Strachanowska Marcelina, Dominika Grzenkowicz .Od niedawna dh. Ada prowadzi w?rd uczniw klas I-III w SP w Pucku nabr do gromady zuchowej Przyjaciele Sindbada . Ju? dzia?a pierwsza szstka. Dru?yn? poza granicami naszego kraju - w Szkocji - reprezentuj? Julia i Mateusz Wilkosz oraz w Anglii - Paulina Schab. Pozdrawiamy ich - Czuwaj!

Dru?ynow? jest hm.Danuta Torli?ska. Z dru?yn? wsp?pracuj? : hm. Ludwika D?bicka (PG) oraz pwd.Ma?gorzata Zar?ba(NG i I LO).