BIWAK 2010'

biwak3W gor?cych dniach czerwca 2010r. udali?my si? na biwak do Jastrz?biej Gry. Organizatorem wycieczki by?a pani Ma?gorzata Marzeion, opiekunka Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej.

Wyruszyli?my autobusem z Pucka do Jastrz?biej Gry. Uczestnikami wyprawy by?o 9 dziewczyn i .. jeden ch?opak! Zosta? on kierownikiem tej wycieczki. Oko?o 17.00 dotarli?my na miejsce, zakwaterowali?my si? w pensjonacie CUMA. Po krtkim odpoczynku wyruszyli?my na miasto, gdzie czeka? na nas park linowy! Ka?dy biwakowicz si? tam ?wietnie bawi?. Po zastrzyku adrenaliny, wrcili?my do domu i rozpalili?my grilla. G?wnym kucharzem zosta? kierownik. ? Po kolacji wybrali?my si? na krtki spacer. Nast?pnie udali?my si? na spoczynek, poniewa? jutro czeka?a nas kolejna dawka emocji.

Rankiem spo?yli?my ?niadanie, rozprostowali?my ko?ci graj?c w siatkwk? i ruszyli?my na miasto i do malowniczego w?wozu Lisi Jar. To miejsce jest naprawd? przecudne. Po pewnym czasie ?pieszyli?my obejrzec wystaw? Armii Terakotowej w ko?ciele o. Jezuitw. Godziny popo?udniowe sp?dzili?my na mie?cie, potem pakowanie i powrt do Pucka.

Oko?o 17.00 odjechali?my z miejsca wspania?ych prze?yc, ktrych nigdy nie zapomnimy.

Napisa? Jakub Mielewczyk