SZKOLENIE W BIBLIOTECE

p4100407 630x473Dnia 10 kwietnia w bibliotece Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego odbyło się 3 godz. Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z naszego powiatu. Udział wzięło 13 osób. Prowadzącą była pani konsultant Beata Symbor z CEN-Gdańsk.

 

 

W pierwszej części każdy z nauczycieli musiał się zaprezentować, tj. pochwalić swoimi osiągnięciami i podzielić zdobytym doświadczeniem.

Następnie przeszliśmy do meritum, czyli omówienia zagadnień na temat: Funkcjonowania bibliotek szkolnych w obliczu nowej podstawy programowej. Poruszyliśmy następujące kwestie:

1.Nauczyciel bibliotekarz, spełniający oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców, jako niezb?dne ogniwo w realizacji podstawy programowej.

2.Umiejętność czytania i kultura z nią związana, jako czynniki niezbędne i satysfakcjonujące do uczestnictwa we współczesnym świecie.

3. Bibliotekarz w dobie reformy programowej, czyli BIBLIOTEKA dla MALUCHÓW! Wykreowanie biblioteki szkolnej na baśniową krainę, a pozytywne wrażenie dzieci- gwarancją na pozyskanie stałych bywalców i czytelników.

4. Biblioteka szkolna powinna być INTERDYSCYPLINARNYM CENTRUM DYDAKTYCZNYM w szkole, a kreatywny bibliotekarz powinien być gwarantem ukazania możliwości efektywnego wykorzystania jej bazy.

 

Poruszyliśmy również temat Kształtowanie kompetencji informacyjnych

w szkole, tzw. POKOLENIE GOOGLE, czyli takie, które lubi kopiować; woli informację wizualną niż tekst; zajmuje się wieloma czynnościami jednocześnie; nie respektuje prawa autorskiego; w poszukiwaniu informacji ogranicza się do Internetu; nie rozumie, czym naprawdę jest Internet; nie ocenia znalezionych informacji; tworzy ubogie strategie wyszukiwawcze; nie zna operatorów logicznych. Dlatego nauczyciele bibliotekarze powinni postawić sobie za cel główny Kształtowanie kompetencji informacyjnych, żeby w ten sposób przygotowywać uczniów do procesu samokształcenia poprzez:

- identyfikowanie potrzebnych informacji,

- dotarcie do źródeł i ich krytycznej oceny,

- włączenie zdobytych informacji do podstaw swojej wiedzy oraz jej efektywne wykorzystanie.

Cel ten uzyskać możemy poprzez popularyzację i wdrażanie w ramach edukacji szkolnej, żeby wykształcić nawyk systematycznego zdobywania informacji poprzez aktywne i świadome korzystanie z różnego rodzaju źródeł informacji.

W I dekadzie czerwca odbędzie się druga część szkolenia nauczycieli bibliotekarzy, dlatego SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!!!

nauczyciele bibliotekarze:

Danuta Zasadowska, Ryszard Miłosz.