Czasopisma

CZASOPISMA W BIBLIOTECE:
1. Świerszczyk- dwutygodnik (24 numery rocznie)
2. Przyroda Polska - miesięcznik (12 numerów rocznie)
3. Życie Szkoły- miesięcznik (12 numerów rocznie)
4. Wychowanie Przedszkolne- miesięcznik (12 numerów rocznie)
5. Poznaj świat- miesięcznik (12 numerów rocznie)
6. Mówią Wieki- miesięcznik (12 numerów rocznie)
7. Matematyka w Szkole- dwumiesięcznik  (6 numerów rocznie)
8. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne- miesięcznik (12 numerów rocznie)
9. Dyrektor Szkoły- miesięcznik (12 numerów rocznie)
10. PC Word Komputer- miesięcznik (12 numerów rocznie)

DZIENNIKI W BIBLIOTECE:
1. Gazeta Prawna- dziennik (5 numerów tygodniowo)
2. Gazeta Szkolna- tygodnik (4 numery rocznie)