KASZUBY ... W 3E

16939360 10202942396397298 8560904247297859718 nW jaki sposb najciekawiej przedstawi? dzieciakom kaszubskie tradycje? Nad tym pytaniem zastanawia?a si? wychowawczyni klasy 3e z SPPUCK. Nasze miasto ma tak wiele mo?liwo?ci, ?e nie trudno by?o zamieni? tradycyjn? lekcje w ?awce w praktyczne zaj?cia w terenie. Dzi?ki uprzejmo?ci zaprzyja?nionej Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I ST. Im. Stanis?awa Moniuszki dzieci mia?y niepowtarzaln? mo?liwo?? poczu?, zobaczy? , zetkn?? si? z tradycj? kaszubsk?. Z pewno?ci? by?a to twrcza i pami?tna lekcja...