MISTRZOSTWA NAUCZYCIELI ZIEMI PUCKIEJ W KR?GLACH

krgle 630x35413 lutego w kr?gielni MOKSiR w Pucku odby?y si? Mistrzostwa Nauczycieli Ziemi Puckiej w Kr?glach klasycznych. Do rywalizacji przyst?pi?y 4 dru?yny z Pucka, Starzyna, Dar?lubia i Helu. Po 4  zaci?tych rundach najlepsi okazali si? pedagodzy z Zespo?u Szk? w Starzynie, ktrzy  o pi?? kr?gli wyprzedzili kolegw ze Szko?y Podstawowej w Pucku i o 7 kr?gli nauczycieli z Zespo?u Szk? w Dar?lubiu.

 

W czasie zawodw wy?oniono tak?e najlepszych kr?glarzy w?rd kobiet i m??czyzn. W?rd nauczycielek najlepsz? okaza?a si? Agnieszka Kwidzi?ska (ZS Dar?lubie) przed Olg? Fikus (ZS Hel) oraz Natali? Barbachowsk? (ZS Dar?lubie). Klasyfikacj? panw zwyci??y? Krzysztof Mazur (ZS Starzyno)  przed Jackiem Rozmarynowskim  (SP Puck) i Norbertem Grskim (ZS Hel).

Najlepsze dru?yny oraz nauczyciele otrzymali pami?tkowe statuetki i medale oraz nagrody rzeczowe. Organizatorem zawodw by?a Szko?a Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku (nauczyciele oraz uczniowie z klasy VB).

KLASYFIKACJA DRU?YNOWA

1. Zesp? Szk? w Starzynie        530pkt

2. Szko?a Podstawowa w Pucku               525pkt

3. Zesp? Szk? w Dar?lubiu        523pkt

4. Zesp? Szk? w Helu                  492pkt

KLASYFIKACJA KOBIET

1. Agnieszka Kwidzi?ska (ZS Dar?lubie) 153pkt

2. Olga Fikus (ZS Hel)     141pkt

3. Natalia Barbachowska (ZS Dar?lubie)                134pkt

4. Marzena Ekwi?ska (ZS Starzyno)        120pkt

5. Ma?gorzata Badowska (ZS Starzyno) 115pkt

6. Margota Hinc-Ostapowicz (SP Puck)  112pkt

7. Ma?gorzata Wendt (SP Puck)                107pkt

8. Justyna Chru?cikowska (ZS Hel)           97pkt

9. Beata Gregorczyk (ZS Hel)      94pkt

10. Honorata Jasicka (ZS Dar?lubie)         78pkt

KLASYFIKACJA M??CZYZN

1.Krzysztof Mazur (ZS Starzyno)              189pkt

2. Jacek Rozmarynowski (SP Puck)          165pkt

3. Norbert Grski (ZS Hel)           160pkt

4. Maciej Marzejon (ZS Dar?lubie) 156pkt

5. Wojciech Schmelter (SP Puck)             141pkt

6. Rafa? Kownatke (ZS Starzyno)              106pkt