A JAK AUTYZM

1 630x458Nie b?d? zielony w kwestii autyzmu, w kwietniu b?d? niebieski - to has?o przy?wieca tegorocznym obchodom Dni Autyzmu w Pucku. Ka?dego roku w kwietniu obchodzony jest ?wiatowy Dzie? ?wiadomo?ci Autyzmu rwnie? w Pucku. Stowarzyszenia rodzicw dzieci z autyzmem organizuj? wydarzenia, integruj? si? i wspieraj?. Tego dnia ludzie na wszystkich kontynentach ?wiec? na niebiesko, ?eby okaza? solidarno?? z dzie?mi chorymi na autyzm.

 W tym roku na naszym rynku zrobi?o si? niebiesko. Rwnie? nasza szko?a wspiera?a swoj? obecno?ci? jak i wyst?pami to przedsi?wzi?cie. Klasa integracyjna 2e zaprezentowa?a swoje talenty artystyczne prezentuj?c zespo?y muzyczne lat 70tych i 80tych.