Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego
  przy ul. Przebendowskiego 27 w Pucku.
 2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku jest Pani Klaudia Kucharska,
  e-mail: iod24@agileo.it
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130
  i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) w celu realizacji statutowych
  zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi
  zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
  danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony
  danych osobowych.
 8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie przesyłane do państwa trzeciego.
Data dodania: 2019-04-02 21:04:21
Data edycji: 2019-05-08 14:43:36
Ilość wyświetleń: 138
wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook