Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rodzinne Pierniczki

To już trzecia edycja konkursu na świąteczne  wypieki.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Rady Rodziców

na RODZINNE PIERNICZKI 2017'

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny „Rodzinne Pierniczki”. Organizatorem Konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku.

§ 2.

Konkurs odbędzie  się w dniach 20.11-27.11.2017

 II. Przedmiot i cel Konkursu

§ 3.

Przedmiotem Konkursu są świąteczne pierniczki, przygotowane według tradycyjnej, rodzinnej receptury.

Celem Konkursu jest:

1.wyłonienie, wśród zgłoszonych do konkursu, najsmaczniejszych pierniczków,

2.zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,

3.integracja i aktywizacja społeczności szkolnej.

III. Uczestnicy Konkursu

§ 4.

Uczestnikami konkursu mogą być:

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku wraz z  ich rodzinami. 

§ 5.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

1. Dostarczenie do dnia 27.11.2017 roku do godziny 15:00 do Sekretariatu szkoły gotowego wypieku – Pierniczków w ilości co najmniej 12 sztuk. Wszystkie wypieki powinny być estetycznie i  świątecznie zapakowane. Do produktu finalnego należy dołączyć próbkę przeznaczoną do degustacji i oceny Komisji Konkursowej.

IV. Zasady Przeprowadzenia Konkursu

§ 6.

1.Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony w estetycznym opakowaniu. Do każdego opakowania konkursowych pierniczków powinna zostać dołączona próbka przeznaczona do degustacji Komisji Konkursowej.

2.Do wypieku należy dołączyć szczegółową informację o wykonawcy. Można dodać również przepis (nie jest to warunek konieczny).

3.Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Radę Rodziców.

§ 7.

1.Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

2.Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach:

1.Najsmaczniejsze pierniczki,

2.Najładniejsze pierniczki,

3.Pierniczki z pomysłem.

 

§ 8.

1. Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie wyników) nastąpi dnia 03.12.2017 – w czasie szkolnego Dnia Świątecznego.

2. Po rozstrzygnięciu konkursu, wszystkie dostarczone „Rodzinne pierniczki”, zostaną wystawione na sprzedaż, z której dochód zasili konto Rady Rodziców.

V. Postanowienia Końcowe

§ 9.

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację zwycięskich przepisów i zdjęć potraw. Informację o nagrodzonych i ich produktach zostaną podane do publicznej wiadomości przez organizatorów  oraz opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

wstecz

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook