O szkole
PREZENTACJA KLUBU SPORTOWEGO "ZATOKA PUCK"

Dnia 11.09.2008r. uczniowie ze szkolnego Ko?a Morskiego i Ligi Morskiej zorganizowali prezentacj? Klubu Sportowego "Zatoka Puck".Zaproszono trenerki Katarzyn? Michalewsk? i Katarzyn? D?utowsk?, ktre zach?ca?y uczniw klas 0 - III do uprawiania ?eglarstwa.

 

 
WYCIECZKA DO PORTU JACHTOWEGO 2008

Dnia 5 marca 2008r. wybrali?my si? wraz z K?kiem Morskim i Lig? Morsk? i Rzeczn? do portu jachtowego w Pucku. Poszli?my tam do pana Adama, ktry jest ratownikiem i s?dzi? regatowym. Gdy dotarli?my na miejsce pan Adam zaprosi? nas do sali wyk?adowej, w ktrej zgromadzi? r?ne, ciekawe rzeczy.

 

 
HYMN SZKOŁY

"Jeśli masz ambicje i kochasz tradycje"

JeŚli masz ambicje i kochasz tradycje
Do najlepszych rÓwnać zawsze chcesz
Myślisz o patronie, ktÓrego imiona
Oraz bohaterstwo znane jest.
Myśmy też wybrali, szkole imię dali,
Jak Zaruski chcemy dzielni być.
Aby nasze czyny szkole niosły sławę,
Przez jej wszystkie dni.

REF:
Bo Mariusz Zaruski to bohater nasz,
Znali go górale z pięknych polskich Tatr.
Tam ratował ludzi gdy lawina szła,
Górom oddał serce i ducha swojego 
wspaniały hart.

Uczniem być wzorowym i obowiązkowym,
Do najlepszych równać to nasz cel.
Nie tracić ambicji, nie zawieść tradycji.
Przykład z bohatera w czynach nieść.
Mamy więc patrona, którego imiona
Na sztandarze szkoły pięknie lśnią.
Sławne jego czyny są nam drogowskazem
Jak dla Polski żyć.

REF.
Bo Mariusz Zaruski drugą pasję miał,
Morzu i żeglarzom resztę życia dał.
Na ,,Zawiszy Czarnym  kapitanem był,
Tam żeglarska młodzież o generale śpiewała 
hymn


S?owa hymnu: Maria Dydenko
Muzyka: Beata Kuchta-Wróblewska

 
PATRON SZKOŁY

Mariusz Zaruski 

ŻYCIORYS

Mariusz Zaruski urodził się w Dumanowie w 1867 roku w niewoli  pod carskim panowaniem. 

Po pięciu latach zsyłki w Archangielsku przybył do kraju, aby ,,prowadzi? Polaków w góry  na dziesiątki nie zdobytych wcześniej szczytów tatrzańskich. Po walkach w Legionach, w czasie II wojny światowej i służbie w Belwederze w roli adiutanta generalnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, poddał pracy pisarskiej i "prowadzeniu Polaków na morze .W Polsce międzywojennej stał się legendarnym wychowawcą młodziezy, zwłaszcza tej ze środowisk harcerskich.W roku 1927 jako starosta morski przemawiał na rynku w Pucku z okazji rocznicy 3 Maja. W czasie II wojny światowej został aresztowany. Zmarł w szpitalu więziennym w 1941. Grób Zaruskiego znajduje się w Chersoniu koło Odessy.

 

MARIUSZ ZARUSKI JAKO ŻOŁNIERZ

Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa wstąpił do legionów. Jako żołnierz w czasie pierwszej wojny światowej, walczył o niepodległość Ojczyzny. Był odważny i dzielny. Za swe zasługi przeszedł stopnie awansu od szeregowca do generała. Mariusz Zaruski był wielokrotnie odznaczany. Wśród najważniejszych odznaczeń był: Krzyż VIRTUTI MILITARI V klasy, pięciokrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Polonia Restituta IV i III klasy, Medal za Wojnę oraz wiele odznaczeń zagranicznych.

MARIUSZ ZARUSKI JAKO ŻEGLARZ

M. Zaruski był pionierem żeglarstwa i wychowania morskiego w Polsce. Jako żeglarz by? kapitanem szkunera ZHP ,,Zawiszy Czarnego . Zaruski mówi? "Pływałem i marzłem na pokładach jachtu, nie po to, ażeby z was uczynić sportowców, lecz dlatego, ażebyście Wy jako Polacy poznali morze, uczuciem się z nim związali, uznali je za własną, bezcenną wartość, bez której nie ma życia dla dzisiejszej Polski .

 

REGULAMIN ZAWISZY

Regulamin "Zawiszy" ułołony przez kapitana M. Zaruskiego nakazywał:

- "siedzieć na burtach"-  nie wolno 

- "gapić się" -  nie wolno 

- "nie widzieć, nie słysze?"- nie wolno 

- "gwizdać"- nie wolno to sprowadza burzę 

- "wykonać rozkazu"- nie wolno 

Na Zawiszy wolno było:

- "wolno być najlepszym żeglarzem"- między dobrymi 

- "chorować na chorobę morską po wachcie" 

- "wolno być wesołym i szczerym kolegą". 

 

HYMN ŻEGLARZY                        

 

"Pod żaglami "Zawiszy"

                   Pod żaglami "Zawiszy"                       

życie płynie jak w bajce,

czy to w sztormie, czy w ciszy,

czy w noc ciemn?.

Białe żagle na maszcie

mają widok mocarny.

W sercu radość i siła,

to ,,Zawisza Czarny 

Kiedy grot ma dwie refy,

fala pokład zalewa,

to załoga ,,Zawiszy ,

czuje wtedy, że pływa.

 

Więc popłyńmy raz jeszcze

w tą dal siną bez końca,

aby użyć swobody,

wiatru, morza i słońca.

 

MARIUSZ ZARUSKI JAKO TATERNIK 

Jako taternik chodzi? po górach. Zdobywał szczyty. Odkrywał, zwiedzał groty i jaskinie. W Zakopanem w roku 1909 założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), które niosło pomoc potrzebującym.Dzisiaj pogotowie górskie nazywa się GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).

 

MARIUSZ ZARUSKI JAKO POETA

Mariusz Zaruski był poetą. Jako poeta tak pisał o swoim życiu:

"prowadziłem Polakow na góry i morze, ażeby stali się twardzi jak 

granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze . 

Cytat pochodzi z utworu "Wśród wichrów i fal" .

 

Oto tytuły utworów Zaruskiego:

"Sonety morskie" , "Sonety północne" , "Sonety zeglarskie", "Na bezdrożach tatrzańskich" , "Na morzach dalekich", "Na skrzydłach jachtów" , "Wśród wichrów i fal" , "Z harcerzami na Zawiszy Czarnym".

 

 
HISTORIA SZKOŁY

Zawiłe losy - czyli zarys historii szkolnictwa powszechnego w powojennej historii Puck

Rada Miasta w Pucku dnia 12 marca 1999 roku uchwałami Nr V/6/99 oraz Nr V/7/99 uchwala co następuje:Likwiduje sie publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Hieronima Derdowskiego w Pucku, ul. Nowy Świat 12 Obwód szko?y przejmuje Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, ul. Przebendowskiego 27. Przekształca sie z dniem 1 wrzesnia 1999 roku Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ul. Przebendowskiego 27 o strukturze organizacyjnej klas I VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawowę o strukturze organizacyjnej klas I VI.

Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 września 1999 roku.

Tak otwarty został nowy rozdział w historii powojennego szkolnictwa powszechnego w Pucku rozdział, który jest tylko częścią tak bardzo ciekawej historii. Powojenne poczatki siegają września 1945 roku, kiedy powstała w Pucku Szkoła Powszechna im. Wandy Wasilewskiej, mieszcząca się w przedwojennym budynku Szkoły Powszechnej przy ul. Szkolnej 14 (obecnie budynek Liceum Ogólnokształcącego). Była to szkoła 7 klasowa, gdzie w 16 oddziałach uczyło się 782 uczniów z Pucka i Błądzikowa. (dodać w tym miejscu należy, iż porozbiorowe przedwojenne szkolnictwo powszechne w Pucku rozpoczłęło swoją historię w tymże budynku, od roku 1921 czyli dokładnie 80 lat temu). Kierownikiem w tej pierwszej powojennej Szkole Powszechnej zostaje Ignacy Tarnowski a grono pedagogiczne liczy 13 osób. W następnym roku szkolnym 1946/47 szkoła nosi nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej a jej kierownikiem zostaje Franciszek Banach. Na podstawie Instrukcji Ministerstwa O?wiaty z dnia 4.05.1948 r. wprowadzono obowiązkową szkołę 7 klasową, która mogła byż łączona z 4 klasowym Liceum Ogólnokształcącym. Dlatego też od 1.09.1948r. w Pucku powstaje Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące stopnia podstawowego i licealnego słynna jedenastolatka, oparta na wzorcu 10 latki radzieckiej.

Dyrektorem 11 latki zostaje Franciszek Banach. W tym samym roku utworzona zostaje druga pucka Szkoła Podstawowa tzw. "siedmiolatka".  Mieści się przy ul. Zamkowej 5, gdzie naukę podjęło 351 uczniów w 9 klasach. Zatrudniono 8 nauczycieli.  Kierownikiem tej szkoły został Zygfryd Prószyński.

czerwcu 1951 r. na emeryturę odchodzi Franciszek Banach a dyrektorem szkoły na ul. Świerczewskiego zostaje do marca 1952 r. Tadeusz Sobiepanek, wtedy funkcję tą obejmuje Jan Kołakowski i pełni ją aż do końca istnienia szkoły 11 letniej. Kierownik szkoły przy ul. Zamkowej Zygfryd Prószyński w 1955 r. awansuje i przechodzi do Inspektoratu Oświaty. Nowym kierownikiem zostaje Maria Kofińska, która kierowała szkołą przez następnych 8 lat. Rok szkolny 1959/60 przynosi nowy budynek dla Szkoły podstawowej Nr 2 (obecny budynek gimnazjum).

W roku 1964 kierownikiem tej szkoły zostaje ponownie Zygfryd Prószyński. Przy szkole działa Państwowe Ognisko Artystyczne prowadzone przez Romualda ŁukowiczaW tym samym 1964 roku 16 października Kuratorium Oświaty zatwierdziło nową nazwę szkoły na  ul. Świerczewskiego "Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnoksztacące im. Stefana ?eromskiego w Pucku".

Rok 1966 przynosi wiele zmian w organizacji szkolnictwa w Pucku.

31.08.1966 r. zliwkidowana została Szkoła Podstawowa i  Liceum Ogólnokształcące, a od 1.09.1966 r. w miejsce 11 latki powstały Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego oraz Szkoła Podstawowa Nr 1. 

Zajmowały one nadal budynek przy ul. Świerczewskiego. Kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 1 został Paweł Tarnowski. Zarówno Szkoła Podstawowa Nr 1 jak Szkoła Podstawowa Nr 2 w wyniku reformy zmieniają się w ośmioklasowe szkoły podstawowe. 1 września w obydwu puckich podstawówkach uczyło się łącznie 1595 uczniów, a nauczało ich 54 pedagogów. W latach 1968/1969 ciasnota w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 spowodowała przeniesienie niektórych klas do świetlicy Harcerskiego Ośrodka Morskiego a zimą do prywatnego domu państwa Żalikowskich, gościnnie korzystano również z sali w Szkole Podstawowej Nr 2. Od października 1970 r. na czas remontu budynku przy ul. Świerczewskiego szkołę przeniesiono tymczasowo do baraków kolonijnych . W tym samym roku zmieniło się kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 2. Pan Zygfryd Prószyński odchodzi na emeryturę a nowym kierownikiem zostaje Maria Czapkowska.

3 września 1973 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 powróciła do wyremontowanego budynku przy ul. Świerczewskiego. 14.10.1973 r. w 25 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej Nr 2 otrzymuje ona imię Hieronima Derdowskiego. W roku 1975 dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 zostaje Edward Mrozik. Rok 1977 jest poczatkiem starań o nadanie szkole imienia i sztandaru. W roku szkolnym 1977/78 funkcję dyrektora przejmuje Andrzej Tramer. 10 stycznia 1978 r. odchodzi na emeryturę kierownik Szkoły Podstawowej Nr 2 Maria Czapkowska.  Do końca roku obowiązki dyrektora pełnił Edward Mrozik. Początek roku szkolnego 1978/79 to w obydwu szkołach zmiany dyrekcji, w Szkole Podstawowej Nr 1 dyrektorem zostaje Joanna Maciukiewicz a w Szkole Podstawowej Nr 2 Janusz Odrowski. W roku 1981 następują przenosiny Szkoły Podstawowej Nr 1 do nowej siedziby na ul. Przebendowskiego, który to budynek opuszcza Liceum Ogólnokształcące przenosząc sie do budynku przy ul. Świerczewskiego. W roku szkolnym 1982/83 Szkole Podstawowej Nr 2 przybywa nowe pomieszczenie tzw. "mała" sala gimnastyczna a Państwowe Ognisko Baletowe przenosi się do własnej siedziby. W roku 1983 dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 zostaje Teresa Dawiec.

26.01.1984 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku wyraziło zgodę na nadanie Szkole Podstawowej Nr 1 imienia Mariusza Zaruskiego. Uroczystość nadania imienia połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej przy wejściu do szkoły odbyła się 22.06.1984 r.

W tym samym roku zmienia się kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 2. Nowym dyrektorem zostaje Janina Guziak. 21.06.1985 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymuje sztandar. W latach 1987/88 dyrektorem "jedynki" była Danuta Krakówka a od roku 1988 przez następnych dziesięć lat Mirosława Pieper. Rok 1990 przynosi zmiany dyrektora w "dwójce" zostaje nim Krystyna Senger, która będzie pełniła tą funkcję do końca istnienia tej szkoły, będąc jej ostatnim dyrektorem. W roku 1995 "jedynka" otrzymuje do użytku nową salę gimnastyczną. W latach 1996/97 obydwie szkoły staraniem swoich dyrektorów Mirosławy Pieper i Krystyny Senger wzbogacają się o nowoczesne pracownie komputerowe.

W roku 1998 odchodzi na emeryturę Mirosława Pieper a funkcję dyrektora "jedynki" przejmuje Zdzisław Pruchniewski, będący jej ostatnim dyrektorem.Z takich to korzeni wyrasta Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego, która stała się spadkobierczynią całej historii powszechnego szkolnictwa podstawowego w Pucku. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy tą historię tworzyli.

 

 
Z WIZYT? U SZKUTNIKA

imgp7886 650x488Dzieci z K?ka morskiego wybra?y si? z wizyt? do warsztatu szkutniczego przy Harcerskim O?rodku Morskim w Pucku. Pan Jacek Mi?osz -?? szkutnik - opowiedzia? dzieciom na czym polega jego praca.

 
PIRACKA NOC

imgp0746 630x463Dnia 28.02.2014r. o godzinie 18.00 dzieci ucz?szczaj?ce na zaj?cia k?ka morskiego spotka?y si? w szkole, aby uczestniczy? w nocy pirackie. Ma?ych piratw odwiedzi? W?adca mrz i oceanw wraz ze swoj? ma??onk?, pi?kn? Prozerpin?. Neptun uroczy?cie mianowa? dzieci na wilkw morskich i nada? im imiona. Tej nocy uczestnicy pokonywali ?eglarski tor przeszkd, wi?zali w?z?y ?eglarskie, szukali w ciemno?ciach skarbu piratw oraz ogl?dali filmy. By?a to noc pe?na przygd.

Zapraszamy do fotorelacji :)

 
Rozk?ad roku szkolnego

Plan pracy Szko?y Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku

w roku szkolnym 2011/2012

 

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rok szkolny dzieli si? na dwa semestry.

I semestr 01.09.2011 27.01.2012

II semestr 13.01.2012 29.06.2012

 1. Daty i tematyka zebra? Rady Pedagogicznej

Rady klasyfikacyjne:

I semestr kl. 0-3 23.01.2012

kl. 4-6

II semestr kl. 0-3 21.06.2012

kl. 4-6 20.06.2012

Rady podsumowuj?ce:

I semestr 25.01.2012

II semestr 25.06.2012

Inne rady w zale?no?ci od potrzeb. Rady szkoleniowe w zespo?ach wed?ug planu pracy zespo?w przedmiotowych.

 1. Daty wywiadwek:

09.09.2011 spotkanie organizacyjne w klasach I-III

08.09.2011 spotkanie organizacyjne w klasach IV-VI (1700)

19.09.2011 walne zebranie Rady Rodzicw (1800)

03.11.2011 ?rdsemestralne spotkania z rodzicami klas 0 3

04.11.2011 ?rdsemestralne spotkania z rodzicami klas 4 - 6

27.01.2012 spotkania z rodzicami, podsumowanie semestru

19.04.2012 ?rdsemestralne spotkania z rodzicami klas 0 3

20.04.2012 ?rdsemestralne spotkania z rodzicami klas 4 6

30-31.05.2012 spotkania z rodzicami przed zako?czeniem roku szkolnego

 1. Daty szkolnych imprez i uroczysto?ci:

 • Pasowanie pierwszoklasistw na ucznia ?eglarza 01.09.2011

 • Chrzest morski uczniw klas czwartych 16.09.2011

 • Sprz?tanie ?wiata 16.09.2011

 • Dzie? Edukacji Narodowej 14.10.2011

 • ?wi?to Niepodleg?o?ci 11.11.2011

 • Dzie? ?wi?teczny 04.12.2011

 • Wigilia Szkolna 22.12.2011

 • Dni Patrona Szko?y kwiecie? 2012

 • Dzie? Ziemi 21.04.2012

 • Dzie? Dziecka 03.06.2012 Festyn Szkolny

 • Zako?czenie roku szkolnego 29.06.2012

 1. Daty ewentualnych egzaminw:

Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe

I semestr 10.02.2012

II semestr 30.08.2012

 1. Organizacja roku szkolnego 2011/2012

1) Rozpocz?cie roku szkolnego 01.09.2011

2) Zimowa przerwa ?wi?teczna 23 31.12.2011

3) Ferie zimowe 17.01. 30.01.2011

4) Wiosenna przerwa ?wi?teczna 05.04 10.04.2012

5) Sprawdzian wiadomo?ci w klasie szstej 03.04.2012 godz. 900

6) dodatkowy termin sprawdzianu w klasie szstej 05.06.2012 godz. 900

7) Zako?czenie zaj?? dydaktyczno-wychowawczych 29.06.2012

8) Ferie letnie 30.06. 31.08.2012

 1. Dniami wolnymi s? zgodnie z Rozporz?dzeniem o organizacji roku szkolnego

dzie? 04.05.2012 po odpracowaniu w dniu 21.04.2012, 11.06.2012 po odpracowaniu w dniu 27.05.2012 r.

31.10.2011 r.

03.04.2012 r.

02.05.2012 r.

08.06.2012 r.

10) Do dnia 30.04.2012 wychowawcy klas szstych zg?aszaj? kandydatury do nagrody im. Mariusza Zaruskiego.

 

 1. Podzia? obowi?zkw w?rd dyrektorw:

Wicedyrektor I. Majkowska kl. 0 3 sprawy wychowawczo-dydaktyczne

Wicedyrektor A. Rz?d kl. 4 6 sprawy wychowawczo-dydaktyczne

Dyrektor Z. Pruchniewski sprawy ca?o?ci szko?y

 
Arkusz samooceny nauczyciela

Arkusz samooceny nauczyciela do pobrania Arkusz samooceny nauczyciela

 
Przyjaciele szko?y
Przyjaciele szko?y

1. Pizzeria U Cygana
2. Salon fryzjerski Dorota D. Bia?k
3. Sklep drogeryjny Natura Cz. Groenwlad
4. Apteka Staromiejska Jaroni
5. Artyku?y biurowe i akcydensowe B. B?awat
6. Stra? Po?arna w Pucku
7. Cukiernia J. Hintzke
8. Masarnia J. Jarmulewski
9. Restauracja EMI
10. A. Lipski
11. Sklep Ewa E. Pob?ocka
12. Dziennik  Ba?tycki
13. Urz?d Miasta Puck
14. Kwiaciarnia Malwa   Nowak
15. Towarzystwo Upi?kszania Miasta Puck
16. Radio Kaszb
17. Zak?ad fotograficzny M. Makowski
18. Zak?ad fryzjerski J. Loewnau
19. Jednostka Wojskowa w Rzucewie
20. Sklep ogrodniczy A. Szopa
21. Muzeum Ziemi Puckiej M. Kuklik
22. Harcerski O?rodek Morski S?awomir D?bicki
23. Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji J.Matzken
24. Sklepik szkolny Klimek
25. Piekarnia I. Brzska
26. Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze? Ergo Hestia S.A.                 
27. Harcerski O?rodek Morski S. D?bicki
28. Pose? RP K. Plocke
29. Firma SKK M. Falkowski
30. Sezamek R. Bianga
31. OLTRANS O. Hewelt
32. Towarzystwo Upi?kszania Miasta Pucka
33. Polskie Towarzystwo Nautologiczne prof. D.Duda
34. Audio Market Marek W?odarkiewicz
37. PUH "DOOR-POL" Sp z o.o. Prezes zarz?du Marek Szczepaniak
38. Jan Janusz 
39. Dyrekcja Pomorskiej Komunikacji Samochodowej
 

dotyczy: Wyprawka szkolna 2012 w gminie MIASTO PUCK

W 2012 roku na dofinansowanie kosztw zakupu podr?cznikw przez rodzicw rz?d chce przeznaczy? 140 milionw z?otych. To o 25 mln z?otych wi?cej ni? w zesz?ym roku (2011 rok - 115 mln, 2010 rok - 103 mln). Dodatkowo dla rodzicw uczniw klas pierwszych szk? podstawowych zwi?kszono do 504 z? prg dochodw na cz?onka rodziny pozwalaj?cy na otrzymanie zwrotu kosztw zakupu podr?cznikw.

W roku 2012 programem b?d? obj?ci uczniowie rozpoczynaj?cy edukacj? szkoln? w klasach I-IV szko?y podstawowej, klasie I szko?y ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko?y zawodowej, liceum oglnokszta?c?cego i technikum.

W tym roku zmianom maj? ulec kryteria dost?pu do pomocy. Przede wszystkim zwi?kszony ma by? prg dochodw na cz?onka rodziny pozwalaj?cy na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniw klas pierwszych szko?y podstawowej b?d? mogli ubiega? si? o pomoc, je?li dochd na osob? w rodzinie nie b?dzie wy?szy ni? 504 z? netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o ?wiadczeniach rodzinnych). Podwy?szenie dla tej grupy dzieci kryterium dochodowego powinno pozwoli? na udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podr?cznikw rodzinom oko?o 45% pierwszoklasistw. Rodzice uczniw pozosta?ych klas obj?tych Programem w dalszym ci?gu b?d? mogli ubiega? si? o pomoc je?li dochd w rodzinie nie przekracza 351 z? netto na osob? (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy spo?ecznej).

Ze wzgl?du na niewielkie wykorzystywanie w ubieg?ych latach mo?liwo?ci ubiegania si? o zwrot kosztw zakupu podr?cznikw przez rodzicw, ktrych dochody przekracza?y prg dochodowy zapisany w programie Wyprawka szkolna (3-4%), w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udzia?u ?rodkw przeznaczonych dla tej grupy rodzicw z 10% do 5% ?rodkw Programu. Jednocze?nie w przypadku uczniw klasy I szko?y podstawowej zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze wzgl?du na obj?cie tej grupy wsparciem uzale?nionym od wy?szego poziomu dochodu w rodzinie.

Programem b?d? tak?e obj?ci uczniowie s?abowidz?cy, nies?ysz?cy, z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe?nosprawno?ciami sprz??onymi, w przypadku gdy jedn? z niepe?nosprawno?ci jest niepe?nosprawno?? wymieniona wy?ej, posiadaj?cy orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego, ucz?szczaj?cy w roku szkolnym 2012/2013 do szk? podstawowych, gimnazjw i szk? ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podr?cznikw mia?oby wynosi?:

 • 180 z? dla uczniw klas I-III szko?y podstawowej
 • 210 z? dla uczniw klas IV szko?y podstawowej oraz niepe?nosprawnych uczniw klas IV-VI szko?y podstawowej
 • 325 z? dla niepe?nosprawnych uczniw gimnazjum

352 z? dla uczniw klasy I szk? ponadgimnazjalnych i niepe?nosprawnych uczniw szk? ponadgimnazjalnych.

Uprzejmie prosz? o przygotowanie si? wszystkich  Szk? po?o?onych na terenie Miasta Pucka do maksymalnego wykorzystania ?rodkw, ktre zostan? pozyskane z rz?dowego programu Wyprawka szkolna 2012.

Link do strony w sprawie stypendiw i zasi?ku szkolnego

http://bip.miasto.puck.pl/?pid=274

 


 

 
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL