O szkole
ZAMKI Z PIASKU

p1010089W pi?kny,  wrze?niowy dzie? dzieci uda?y si? na pla??. Na zaj?ciach k?ka morskiego wykona?y niezwyk?e budowle z piasku. Ch?opcy najpierw usypali wielk?, piaskow? gr?, a nast?pnie wyczarowali z niej zamek otoczony murami obronnymi.

 
Wycieczka do Klubu Sportowego "Zatoka"Puck

imgp3142Dzieci ucz?szczaj?ce na zaj?cia K?ka Morskiego uda?y si? na wycieczk? do Klubu Sportowego "Zatoka" Puck. Zdoby?y du?o informacji na temat dzia?alno?ci Klubu oraz mo?liwo?ci zapisania si? w w jego szeregi.

 

 
SURFUJ Z NAMI NA FALI W PUCKU...

p5181762Uczniowie ze Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej uczestniczyli w szkoleniu windsurfingowym pod okiem pani Marzeny Oko?skiej, wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski i ?wiata.

 
BICIE REKORDU

imgp2296

20 kwietnia 20012r. zako?czyli?my BICIE REKORDU WI?ZANIA W?Z?W ?EGLARSKICH w naszej szkole.

Linka, troch? cierpliwo?ci i krtkie szkolenie wystarczy?y by szybko i sprawnie opanowa? umiej?tno?? wi?zania w?z?w.

 
CHRZEST MORSKI 2012

imgp1671Dnia 24 lutego odby? si? Chrzest Morski dla maluchw z K?ka Morskiego. Uroczysto?? przygotowali starsi koledzy ze Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej.

 

 
WYBORY SZKOLNEGO KO?A LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

p1010162 1Dnia 23.09.2012r. odby?o si? pierwsze w roku szkolnym 2011/2012 spotkanie Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej. Tego dnia w tajnym g?osowaniu wybrano przewodnicz?cego  Ko?a, zast?pc? oraz sekretarza.

 
WIATR W ?AGLE

puckre2WIATR W ?AGLE

 W naszej Szkole funkcjonuje Program Edukacji Morskiej, ktry ma wspomaga? rozwj osobowy ucznia i kszta?towa? jego poczucie zwi?zku z morzem i regionem. Wychowanie morskie realizowane jest  w r?nych aspektach ?ycia szkolnego.

 
NOC PIRACKA

imgp8880ZAPRASZAMY NA FOTOREPORTA? Z NASZEJ NOCY PIRACKIEJ.

ZDJ?CIA MWI? SAME ZA SIEBIE :)

 

 
PUCHAR MARIUSZA ZARUSKIEGO
konkurs317 listopada 2010r. uczniowie klas I-III rozpocz?li rywalizacj? o Puchar Mariusza Zaruskiego. Cz?onkowie Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej wraz z paniami Katarzyn? Michalewsk? i Ma?gorzat? Marzeion przygotowali konkurs ?eglarsko sportowy.
 
SPOTKANIE PO 5 LATACH...

5

 10 lutego 2010r. Szkolne Ko?o Ligi Morskiej i Rzecznej obchodzi?o swoje pi?te urodziny.

 
BIWAK 2010'

biwak3W gor?cych dniach czerwca 2010r. udali?my si? na biwak do Jastrz?biej Gry. Organizatorem wycieczki by?a pani Ma?gorzata Marzeion, opiekunka Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej i Rzecznej.

 
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL