Wolontariat
Akcja "JAJKO'

p1160562 650x48808.03.2013 r. wolontariusze z naszej szko?y uczestniczyli w hospicyjnej akcji "Jajko", podczas ktrej wykonywali wielkanocne ozdoby.By?o to spotkanie integracyjne wszystkich grup wiekowych-od szko?y podstawowej po ponadgimnazjaln?.

 
JAK NIEWIELE TRZEBA,BY ZMIENI? TAK WIELE...

p1160163 560x420Tradycyjnie ju? cz?onkowie kola teatralnego i wolontariusze zago?cili w Domu Pomocy Spo?ecznej. Tym razem spotkali?my si? z pensjonariuszami na okoliczno?? Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uczniowie naszej szko?y pod kierunkiem ich opiekunki Irminy Gerszewskiej przygotowali monta? s?owno-muzyczny.

 
Wolontariusze w akcji...:)
p115006519.10. ch?tni uczniowie z klas 4-6 zainicjowa?i tegoroczn? dzia?ano?? wolontariack?. Do po?udnia sprz?tali i porz?dkowali groby zmar?ych pensjonariuszy z puckiego DPS. Nast?pnie wybrali si? na wcze?niej umwione spotkanie z psychologiem miejscowego hospicjum, aby porozmawia? o tej placwce i o mo?liwo?ci zaanga?owania si? we wsp?prac?.
 
A w hospicjum praca wre...

h1M?odzi wolontariusze z naszej szko?y zawsze maj? tu co? po?ytecznego do zrobienia.

 

 
WOLONTARIAT

hosp.3 13.01.12

 Nasi wolontariusze znowu w puckim hospicjum.
Tym razem w puckim hospicjum klasowi wolontariusze zaj?li si? zieleni?.
 
 
Więcej artykułów…
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL