Z życia klas 2015/2016
ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO

dsc 5498 630x417Zako?czyli?my rok szkolny 2015/2016.

Naszym absolwentom ?yczymy sukcesw w poszukiwaniu nowych horyzontw,a wszystkim uczniom i nauczycielom niezapomnianych wakacji...

 
Konkurs Piosenki Szkolny S?owik

7b8 125 maja 2016 roku odby? si? ju? po raz smy w naszej szkole Konkurs Piosenki SZKOLNY S?OWIKSwoje umiej?tno?ci wokalne zaprezentowa?y 33 osoby. Jury w sk?adzie: G. Klebba, Gnatek  i M. Borzyszkowska, bior?c pod uwag?: czysto?? brzmienia, dobr repertuaru oraz ogln? prezentacj?, wy?oni?o nast?puj?cych laureatw...

 
GALERIA

p6050509 630x445DZI?KUJEMY ZA WSPLN? ZABAW? NA FESTYNIE

zapraszamy do galerii ...

 
DZIE? W SIODLE

1 630x589Klasy 1a, 2c i 2e mia?y okazj? sp?dzi? dzie? w siodle goszcz?c w Stajni Bursztynowej w Zdradzie. Ka?dy z ma?ych turystw ju? wie co nieco o koniach. Wbrew pozorom dzieci uwielbiaj? obowi?zki i przyjemno?ci? by?o zarwno czyszczenie koni jak i ich karminie. Dzieci skorzysta?y ze "spacerniaka" dla koni, ktry bardzo im si? spodoba?. Odby?y si? zabawy ruchowe, przeja?d?ki konne, ognisko i kie?baski, a do tego pi?kne s?onko. Obcowanie z przyrod? to najlepszy sposb na udan? wycieczk?.

 
WYRAZI? POLSK?...

dsc 0176 630x423Wyrazi? Polsk? przez sztuk? to tytu? tegorocznej, pi?tej edycji cyklicznych spotka? kulturalnych odbywaj?cych si? od kilku lat w miesi?cu maju w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

To wydarzenie mia?o charakter widowiska artystycznego zainspirowanego wielkim jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski, a tak?e osobami patronw 2016roku, ktrych ?yciorysy i dokonania kojarz? si? z polska histori? b?d? sztuk?:  Henrykiem Sienkiewiczem, Feliksem Nowowiejskim i Cichociemnymi.

 
BIEG PATRIOTYCZNY

p4290279 473x630

Ju? po biegu... by?o bia?o-czerwono...sportowo...patriotycznie ...po prostu fantastycznie... 

zapaszamy do galerii...

 
 
RATUJMY PSZCZO?Y!

p4220964 473x630Dnia 22 kwietnia obchodzili?my w naszej szkole ,,Dzie? Ziemi. W tym roku has?em przewodnim by?y pszczo?y! Z tej okazji zaprosili?my pszczelarza, pana Bronis?awa Brzeskiego. W pe?nym pasji wyk?adzie przybli?y? nam ?ycie pszcz?, specyfik? pracy pszczelarza oraz zagro?enia niesione przez ludzi. Oprcz tego na wszystkich lekcjach odby?y si? pogadanki na temat pszcz?, filmy tematyczne oraz konkurs plastyczny.

 
SPOTKANIE Z B??KITN? SZKO??

p4110905 630x473Ucznioiwe klas drugich uczestniczyli w warsztatach na temat tradycji kaszubskiego haftu, ktrego wiod?cymi elementami s? ro?liny. W trakcie spotkania dzieci zapozna?y si? z charakterystyk? kwiatw wykorzystywanych we wzornictwie kaszubskim. Nast?pnie ozdobi?y os?onki doniczkowe technik? decoupage. Na koniec zasia?y nasionka pietruszki i mog? obserwowa? rozwj swojej ro?linki. Serdecznie dzi?kujemy pani Patrycji Boszke z B??kitnaj Szko?y za super ciekawe zaj?cia !

 
Multimedia Happy End

wywiad z aktorem 630x405W dniach 15 i 16 kwietnia 2016 mi?o?nicy kina niezale?nego z  Pucka i okolic mogli obejrze? najlepsze filmy 13. edycji Multimedia Happy End Festiwalu Filmw Optymistycznych, ktry w zesz?ym roku  odby? si? w Cz?stochowie. Na pofestiwalowy przegl?d filmowy zaprosili: Szko?a Podstawowa im. M. Zaruskiego, MOKSiR i Multimedia Polska. Koordynatorem ca?ego przedsi?wzi?cia by?a Irmina Gerszewska.

 
OBCHODY 70 ROCZNICY...

wp 20160407 001 630x344W dniu 7.04.2016r. klasa integracyjna 5e, klasa 4a oraz uczniowie dzia?aj?cy w Samorz?dzie Uczniowskim wybrali si? na wycieczk? do Gdyni. Celem by?o uczestnictwo w Uroczystych Obchodach 70 rocznicy utworzenia 13. Dywizjonu Tra?owcw im. adm. Floty Andrzeja Karwety. Uczestnicy zwiedzali okr?ty, wz wojskowy, zapoznali si? ze sprz?tem wojskowym.

 
Pami?tamy ...

woda 006 630x473Upami?tnienie rocznicy ?mierci gen. M. Zaruskiego w Szkole Podstawowej w Pucku

            Dnia 08.04.2016 r. w 75 rocznic? ?mierci gen. M. Zaruskiego delegacja szko?y, w sk?ad ktrej wchodzi?a grupa harcerzy, uczniw klas VI, dyrekcja oraz opiekun gromady zuchowej  odby?a rejs jednostk? ,,Star One do miejsca morskiego pogrzebu genera?a.

 
«PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL