LOKALNE SPOTKANIE EDUKACYJNE MA?EGO MISTRZA

p5181350 630x40018 maja w naszej szkole odby?o si?  na Lokalne Spotkanie Edukacyjne dla nauczycieli ucz?cych w swoich szko?ach Ma?ych Mistrzw w naszym regionie. Dzi?ki spotkaniu mi?li?my okazj? podsumowa? rok z Ma?ym Mistrzem i podzieli? si? swoimi spostrze?eniami, pomys?ami, praktykami. By?a to rwnie?  mo?liwo?? zapoznania si? z innymi nauczycielami dzia?aj?cymi w bliskim otoczeniu. Nauczyciel Ekspert naszego regionu Joanna Cierpia?kowska mia?a mo?liwo?? zaprezentowania dobrych praktyk stosowanych we w?asnej szkole ze swoj? klas? 1e.

 
WA?NE INFORMACJE

WA?NE INFORMACJE DOTYCZ?CE EGZAMINU KLAS SZSTYCH

 
INFORMACJA

books-girl2new2Informacja dla rodzicw uczniw obecnych klas 6 dotycz?ca sprawdzianu ko?cz?cego edukacj? w szkole podstawowej