Z życia klas 2014/2015

dsc00284 630x473W dniu 18 czerwca 2015 r., spotkali si? uczniowie puckich szk?, po raz trzeci w tym roku w ramach akcji 2015 Rok Matematyki Na Pomorzu. Spotkanie pod has?em Matematyka ?piewana, malowana, rymowana odby?o si? , na terenie Harcerskiego O?rodka Morskiego w Pucku, dzi?ki uprzejmo?ci pana S?awomira D?bickiego. By?o ono podsumowaniem konkursu plastycznego i poezji. Uczniowie, tworz?c interesuj?ce prace plastyczne, pisz?c wiersze, fraszki, kr?c?c film wyrazili w r?norodny sposb swj stosunek do matematyki. 

 
ZDOBYWAMY HEL

p6232029 630x473Hel...czerwiec... prognoza deszczowa... ale my si? deszczu nie boimy i Hel zdoby? musimy tak postanowi?y klasy 1e i 1c:) Nasze ma?e pendolino zawioz?o nas ju? o 7.46 na Hel. Tam zwiedzili?my Muzeum Obrony Wybrze?a, ktre zapomniane kryje wiele skarbw... Fokarium, no i oczywi?cie pami?teczki. 4/5 osobowe dru?yny pirackie rozwi?zywa?y zadania walcz?c z map? Helu i miejscowo?ciami naszego pi?knego P?wyspu. Troch? zmoczeni wytargowali?my "?widerki" za p? ceny...

 
KONCERT

p6181919 473x630NA ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO

PANI GRA?YNA KLEBBA

ZORGANIZOWA?A KONCERT M?ODYCH TALENTW

DLA NASZYCH UCZNIW

 
DZIE? NA WSI OC

         dsc05942 630x419Dnia 18.06.2015  przedszkolaki z grupy 0 C wybra?y si? do B??dzikowa, aby sp?dzi? dzie? na prawdziwej polskiej wsi. Nasz? podr? rozpocz?li?my od przejazdu wozem drabiniastym. Specjalnie dla nas pod szko?? zajecha?y 2 zaprz?gni?te pi?kne konie, ktre zabra?y nas polnymi dr?kami nad zatok? w B??dzikowie. Po krtkim spacerze udali?my si? do gospodarstwa, gdzie czeka?o na nas ognisko i kie?baski.

 
1I NA HELU

dscn0823 630x473Dnia 17 czerwca klasa 1i uda?a si? na wycieczk? poci?giem do Helu. Po przyje?dzie na miejsce klasa spacerkiem dotar?a na cypel helski. Potem dzieci odwiedzi?y fokarium, gdzie mog?ypodziwia? p?ywaj?ce w basenie foczki co bardzo si? im podoba?o. Nast?pnie uda?y si? do Muzeum Obro?cw Helu. Tam pozna?y histori? tego miejsca, obejrza?y zgromadzone pami?tki. Na zakonczenie czekaj?c na poci?g dzieci zjad?y smaczne lody. W wy?mienitych nastrojach dzieci wrci?y do domu.

 
NIEZAPOMNIANY BIWAK 3A

20150603 102545 630x354W dniach od 2.06.2015 r. do 3.06.2015 r. byli?my w Jastrz?biej Grze na ostatniej w tym roku szkolnym wycieczce klasowej. Pierwszego dnia, po zakwaterowaniu poszli?my na miejscowy plac zabaw, gdzie grali?my w pi?k? no?n? i korzystali?my z atrakcji. Nast?pnie z kolegami i kole?ankami z klasy 3b udali?my si? do oczyszczalni ?ciekw. Tam pracownik zak?adu oprowadzi? nas po rozleg?ym terenie i opowiedzia?, w jaki sposb ?cieki zamieniaj? si? w czyst? wod?.

 

11351394 699652540139257 220968201 n 630x354W czerwcu klasy 0 ''A'' i 0"D", czyli  ''Rybki'i "Mosry"' ,pod opiek? pani nauczycieli i mam,wybra?y si? do Mac Donald'sa na frytki,kurczaczki i hamburgery! Najwa?niejsze oczywi?cie by?y .....zabawki ! Aby spali? dodatkowe kalorie, pieszo wybrali?my si? na plac zabaw.Oto kilka fotek z jak?e mi?ego dnia.

 
PRZEDSZKOLAKI W ZOO

s4038307 630x473 11 czerwca to jeden z wa?niejszych dni dla dzieci z oddzia?w przedszkolnych! W tym dniu przedszkolaki wyjecha?y do ZOO! Atrakcji by?o co niemiara, pogoda dopisa?a,zwierz?ta by?y zadowolone , a dzieci szcz??liwe! 

 
KOT W BUTACH... W 2E

dsc 0075 630x4178czerwca (ponedzia?ek) klasa 2e zaprezentowa?a swoim najbli?szym teatrzyk pt: Kot w Butach, oprcz wyst?pu dzieci wraz z rodzicami i dziadkami konkurowa?y w zawodach sportowych. Po wysi?ku wszyscy udali sie na s?odki pocz?stunek. Uczniowie przygotowali dla swoich rodzicw drobne upominki. Wszyscy bawili si? wy?mienicie...

 
TURNIEJ PI?KI RZUCANEJ

p5280005 473x630Od maja do czerwca na treningach m?odszych siatkarek Zatoka 95 twa? turniej pi?ki rzucanej w parach. Na pocz?tku rozgrywek uczestnicy zapoznali si? z zasadami gry opartymi na  na pi?ce siatkowej oraz regulaminem turnieju. Wszyscy zawodnicy starali si? wykorzysta? te zasady w swojej grze. Aktywny udzia?w turnieju wzi??y "Pumy"- Oliwia Chrostowska i Agnieszka Kulka, "Maliny"Amanda Dopke, Misia Wesserling, "Siatkatki"- Martyna Klemens, Zuzia Grubba, "Kotki" Wiktoria Mielnik, Michalina KUlka, "Ma?e Owieczki"-Angela Stankowska , Paula ?y?ka,  "Wampirki" - Suzana i Martyna Jasi?skie, "Ma?e Gwiazdy" - Beata Radziejewska, Julka Bieszk, "?liwki" Zosia Lasota, Weronika Mieczkowska. Zako?czenie turnieju odb?dzie si? na zako?czeniowym treningu w czwartek 25 czerwca na Orliku.

 
OSADA S?AWUTOWO I WIZYTA U S?OWIAN

dscn2903 630x473W czerwcu uczniowie z klasy 1d udali si? na wycieczk? klasow? do ?redniowiecznego grodu w S?awutowie. Uczestnicy zwiedzili osad? wzorowan? na osadach z czasw IX/X wieku, poznali histori? i pradawne rzemios?o S?owian. Najwi?ksz? atrakcj? by?y podp?omyki z d?emem, ktre dzieci smodzielnie ulepi?y i upiek?y, a na koniec skosztowa?y.

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL