HARCERZE
HARMONOGRAM PRACY...

Harmonogram pracy zast?pu Cz?apaki 32 Grunwaldzkiej Dru?yny Harcerskiej

im. Gen. Jzefa Hallera Morski Hufiec Z H P Puck

rok szkolny 2013/2014

 

 
KILKA INFORMACJI NA CIEKAWY POCZ?TEK...

32 DH "Cz?apaki" istnieje od 2007r. W lutym 2012r. zako?czyli?my pomy?lnie kampani? "Bohater" i 9.02.2012r. otrzymali?my akt nadania imienia Genera?a Jzefa Hallera. Wr?czy? go nam nasz honorowy go?? - hm. Adam Massalski - Przewodnicz?cy ZHP. Dzia?amy przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. Pracujemy w trzech pionach : harcerskim, starszoharcerskim i w?drowniczym. Pierwszy z nich tworz? harcerze starsi: Filip Meina, Maciej Konkol, Kornel Wrblewski, Anna Wrese i Zuzanna Mstowska (Niepubliczne Gimnazjum) oraz Kinga Rybandt, Patrycja Riegel,  Krzysztof Malottki, Robert Dettlaff, Martyna Lessnau, Dominika Bonk, Marcelina Ostapowicz   (Publiczne Gimnazjum) i Daniel Gryszko "Ma?e Morze".

 
90 LAT HARCERSTWA NA ZIEMI PUCKIEJ

dscf6855 630x473Uczniowie klas IVB, VB, Vc, Vd, Ve i Vf  odwiedzili  31.10. i 6.11. sal? ratusza miejskiego, w ktrej obejrzeli wystaw? "90 lat harcerstwa na ziemi puckiej". Przygotowana zosta?a ona przez Towarzystwo Upi?kszania Miasta Pucka i 32 DH im. Gen. J. Hallera dzia?aj?c? przy naszej szkole. Ogl?daj?c zdj?cia prezentowane na tablicach uczniowie poznali nazwiska ludzi, dzi?ki ktrym idee skautingu rozkwit?y na terenie naszej ma?ej ojczyzny.

 
Harcerze w szkole

32 DH "Cz?apaki" istnieje od 2007r. W lutym 2012r. zako?czyli?my pomy?lnie kampani? "Bohater" i 9.02.2012r. otrzymali?my akt nadania imienia Genera?a Jzefa Hallera. Wr?czy? go nam nasz honorowy go?? - hm. Adam Massalski - Przewodnicz?cy ZHP. Dru?ynow? jest hm.Danuta Torli?ska.

Dzia?amy przy Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.  Tu pracuj? harcerki i harcerze : Martyna Lessnau, Dominika Bonk, Paulina Hirsz, Martyna Stadler, Micha? Mielewczyk, Marcelina Ostapowicz , Jan Szopa, Kinga Mstowska, Zosia Szopa,  Dawid Rams, Remigiusz Gryszko, Andrzej Krzy?anowski, Szymon Pop?awski.

Pracujemy tez w pionie starszoharcerskim. Pierwszy zast?p tworz? uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Pucku pod wodz? dh. Ma?gorzaty Zar?by . Drugi - uczniowie Publicznego Gimnazjum pod wodz? hm. Ludwiki D?bickiej.

W tym roku przygotowujemy si? do Jubileuszu 90-lecia powstania harcerstwa na ziemi puckiej. Zdobywamy te? : Chor?gwian? Odznak? Rod?o i podk?adki pod ni? oraz Jubileuszow? Odznak? Hallerczyk ZHP i podk?adki pod ni?. Postanowili?my te? podj?? wyzwanie i zdoby? miana: Dru?yny Grunwaldzkiej oraz Dru?yny Grzesiakowej.

 

 
«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL