Świetlica 2014-...
REGULAMIN ?WIETLICY PRZYPIECZ?TOWANY...

14256621 1096314880405232 133366542 n 531x630W pierwszym tygodniu wrze?nia ?wietliczaki zapozna?y si? z zasadami panuj?cymi w "Kaperskiej przystani". Regulamin ?wietlicy przypiecz?towa?y podpisanymi kotwicami.

 
 
?WIETLICA - WA?NE INFORMACJE

swietlicaDo naszej ?wietlicy zapraszamy od 7.00 do 17.00. Aby zapisa? dziecko nale?y wype?ni? Kart? Zg?oszenia Dziecka i z?o?y? j? u nauczycieli ?wietlicy ( poni?ej do wydruku).  Celem dzia?alno?ci naszej ?wietlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zaj?ciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i mi?ym otoczeniu, stworzenie warunkw do wypoczynku, zjedzenia posi?ku i odrobienia prac domowych. ?wietlica spe?niaj?c sw? funkcj? opieku?cz? stara si? rozwija? umiej?tno?ci i uzdolnienia dzieci, wyzwala? ekspresj? twrcz? i kszta?towa? sprawno?? ruchow?. Staramy si? ,aby nasze zaj?cia uczy?y dzieci wsp?dzia?ania w grupie i kszta?towa?y umiej?tno?? komunikowania si?.

 
DOKUMENTY ?WIETLICY

dsc 0587 630x473DOKUMENTY ?WIETLICY DO POBRANIA

 
?WIETLICOWY KONKURS MIKO?AJKOWY

dsc 0252 630x354Dnia 5.12.2014 r. odby?o si? rozstrzygni?cie Plastycznego Konkursu Miko?ajkowego zorganizowanego przez ?wietlic? szkoln?.
Oto klasyfikacja nagrodzonych uczniw :
I miejsce - Hubert Hochszulc kl I 
II miejsce - Julia Maciejewska i Laura Roszmann kl I
III miejsce - Adam Wittbrodt kl I

 
A W ?WIETLICY...

dsc 0597 630x464 Czary mary wosku lanie, co ma sta? si? niech si? stanie"...  W ubieg?ym tygodniu w ?wietlicy szkolnej odby?a si? zabawa andrzejkowa. Zwyczaj wr?enia w wieczr andrzejkowy znany jest od dawna i piel?gnowany do dzi?. My tak?e nawi?zuj?c do tradycji i obrz?dw ludowych postanowili?my przenie?? si? w ?wiat marze? i fantazji. Rado?ci i u?miechu by?o mnstwo.

 
«PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL