Świetlica 2014-...
DZIE? MISIA W ?WIETLICY

dsc 0174 630x354W ubieg?ym tygodniu w ?wietlicy szkolnej obchodzili?my Dzie? Pluszowego Misia. Ta niecodzienna uroczysto?? by?a okazj? do ?wietnej zabawy. Dzieci zaprezentowa?y swoje ukochane pluszaki, a po krtkiej prezentacji pozna?y histori? misia - zabawki. By?y te? zagadki, piosenki, zabawa : Stary nied?wied? mocno ?pi. Okaza?o si?, ?e mimo coraz nowocze?niejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemin??a.

 
HALLOWEN PARTY W ?WIETLICY

dsc 0134 354x630Dnia 30 pa?dziernika w ?wietlicy szkolnej, z okazji odkrywania kultur innych narodowo?ci odby?o si? HALLOWEEN PARTY. Tego dnia ?wietlica ozdobiona duszkami , dyniami i nietoperzami nie budzi?a grozy, ale zaprasza?a dzieci do weso?ej zabawy . Uczniowie ch?tnie brali udzia? w ciekawych konkursach np.: taniec z miot??, jedzenie jab?ka zawieszonego na sznurku itp. Rozbawieni i rozta?czeni bawili?my si? ?wietnie.

 
PASOWANIE NA ?WIETLICZAKA

dsc 0553 640x48029 wrze?nia w ?wietlicy szkolnej odby?o si? pasowanie na ?wietliczaka. Tradycyjnie jak co roku w uroczysto?ci wzi?li udzia? uczniowie klas I ucz?szczaj?cy do ?wietlicy szkolnej. Aby sta? si? pe?noprawnymi cz?onkami naszej gromady, najm?odsi wychowankowie musieli zmierzy? si? z wyznaczonymi im zadaniami. Najfajniejsza okaza?a si? prba smaku, czyli odgadywanie nazw warzyw i owocw po samym smaku oraz wypicie magicznego eliksiru cytrynowego z szerokim u?miechem na twarzy. Gdy wszyscy na pi?tk? zaliczyli swoje zadania i z?o?yli przysi?g? nast?pi?o uroczyste pasowanie, Na pami?tk? tej wa?nej chwili uczniowie otrzymali dyplomy Weso?ego ?wietliczaka. 

 
REGULAMIN ?WIETLICY

Puck 2014 r.

 

REGULAMIN ?WIETLICY SZKOLNEJ

 

 
?WIETLICZAKI W WIOSCE INDIA?SKIEJ

dsc 0264 630x473 2Dnia 23 czerwca (pi?tek) ?wietliczaki uda?y si? na wycieczk? do wioski India?skiej w ?elistrzewie. Po przybyciu na miejsce czeka?o na nas wiele atrakcji. Najpierw zostali?my przywitani przez samego Wielkiego Wodza . Potem by lepiej poczu? klimat i atmosfer? panuj?c? w india?skiej spo?eczno?ci, nasze twarze zosta?y pomalowane. Wreszcie, jak przysta?o na prawdziwych wojownikw mogli?my sprbowa? swoich si? w strzelaniu z ?uku, uczyli?my si? te? trafia? do celu oszczepem. Du?o rado?ci sprawi?a wszystkim przeja?d?ka na kucyku.

 
«PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL