INTEGRACJA
PIERWSZY BIWAK W 3E

20160913 145810 531x630Wrzesie?... ko?cwka lata i s?o?ca... czas sprzyja klasowym wycieczkom, integracyjnym wypadom za miasto. Klasa integracyjna 3e wyruszy?a na kolejne odkrywanie nowych zak?tkw ukrytych w s?siednich miejscowo?ciach. Dwudniowy biwak rozpocz?? si? pierwsz? w tym roku szkolnym lekcj? p?ywania w COSie z Akademi? P?ywania Dominic ?wi?tkiewicz. Warto wspomnie?, ?e ?rodki na lekcje p?ywania dla naszych uczniw zosta?y pozyskane z grantw i pozabud?etowych dotacji naszego miasta. Ojjj w czasie biwaku u Pani Asi w Ch?apowie tak wiele si? wydarzy?o... by?y podchody, disco, karaoke, grill, kino, minimaraton brzegiem morza, odkrywanie "ch?apowskiego rudnika"...i mnstwo zabaw integracyjnych. ?wietna dru?yna, intensywnie sp?dzony czas, wiele wspomnie? ...pierwszy biwak;-)

 
WYCIECZKA ROWEROWA 3E

14199247 10202175689590107 5300297835397067271 n 630x386Klasa integracyjna 3e postanowi?a rozpocz?? kolejny rok szkolny na sportowo. Pi?kna pogoda sprzyja?a wrze?niowym wypadom, a nasze ?cie?ki rowerowe kusi?y atrakcyj? podr??. A wi?c czemu nie sprbowa??!  Jeszcze... na ma?ych rowerach, ale na dwch k?kach wszyscy dzielnie pokonali?my tras? do Swarzewa. A tam stan?li?my oko w oko z 3,5 kilometrowym labiryntem w polu kukurydzy. Zabawa by?a ?wietna, integracja po dwumiesi?cznej przerwie wskazana, a pokonana trasa , co dla niektrych - rekord ?yciowy ;-) 

 
KONFERENCJA

img 5194 630x420Dnia 18 maja 2016r. odby?a si? w naszej szkole konferencja pt: Integracja w edukacji -?? porozmawiajmy o .... Prelegenci poruszali bardzo ciekawe tematy: Pani Iwona Kruszewska -?? dyrektor Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego Trampolina w Wejherowie przedstawi?a diagnoz?, terapi? i wsparcie dzieci ze specjalnymi metodami. Przedstawi?a tak?e metod? F. Warnkego, wykorzystywan? przy zaburzeniach percepcji s?uchowej.

 
ACH CO TO BY?A ZA NOC W 2E...

3 7 No i zdarzy? si? taki dzie? ...13 w pi?tek...brrrr Basen, a po nim nocka pe?na wra?e? w SPPUCK. Urodziny Paw?a, podchody z niezwykle trudnymi zadaniami... Odwiedziny u Oliwiera, a zaraz potem... klasowy ?lub z Ave Maria, Marsz Mendelsona tak?e si? pojawi?...flesze uwieczni?y to wydarzenie. Kt? to wie, a mo?e fikcja za par? lat zamieni si? w rzeczywisto??;-) Pizza w?asnor?cznie wykonana zawsze bardziej smakuje... bitwa na poduchy i nocne kino do 4.30 nad ranem, ... wytrzyma?o?? drugoklasistw godna podziwu. Poranna gimnastyka na ?wie?ym powietrzu pozwoli?a nam funkcjonowa? i przygotowa? wsplne ?niadanie, potem tort i... spa? do domu...niezapomniane chwile ;-)

 
GO?CINNIE W ZS ?ELISTRZEWO

13153531 807544576044209 1180009776 n 630x465Klasa integracyjna 2e zosta?a zaproszona przez zaprzyja?nion? Szko?? Podstawow? z ?elistrzewa na XIII ju? zabaw? integracyjn? pod has?em "Jedzmy zdrowo- kolorowo". Zostali?my wpaniale ugoszczeni, zdrowo nakarmieni i wybawieni. Ta wspania?a inicjatywa nauczycieli klasy integracyjnej z ZS?elistrzewo pozwoli?a zintegrowa? dziaciaki z pobliskich placwek o?wiatowych. Dzi?kujemy za zaproszenie Pani Agnieszce Jaszke oraz Katarzynie P?zio? wychowawcom rwnoleg?ej klasy ze Szko?y Podstawowej w ?elistrzeiwe. By?o wspaniale...

 
A JAK AUTYZM

1 630x458Nie b?d? zielony w kwestii autyzmu, w kwietniu b?d? niebieski - to has?o przy?wieca tegorocznym obchodom Dni Autyzmu w Pucku. Ka?dego roku w kwietniu obchodzony jest ?wiatowy Dzie? ?wiadomo?ci Autyzmu rwnie? w Pucku. Stowarzyszenia rodzicw dzieci z autyzmem organizuj? wydarzenia, integruj? si? i wspieraj?. Tego dnia ludzie na wszystkich kontynentach ?wiec? na niebiesko, ?eby okaza? solidarno?? z dzie?mi chorymi na autyzm.

 
JAJO WIELKANOCNE

p3230848 630x47321 marca 2016roku zosta?y og?oszone wyniki konkursu pt." Pisanka wielkanocna". Bra?yw  nim udzia? uczniowie klas integracyjnych. Podczas wy?aniaia laureatw, jury bra?o pod uwag? pomys?owo??, dobr materia?w oraz estetyk? wykonania. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do podziwiania prac naszych podopiecznych w budynku naszej szko?y.

 
KONCERT ?YCZE? DLA BLISKICH W 2E

p2030241 630x317Koncert ?ycze? dla swoich bliskich postanowili zorganizowa? uczniowie z klasy integracyjnej 2e z naszej szko?y. Dzieci zaprosi?y zarwno dziadkw, rodzicw jak i wszystkich swoich bliskich. Powrcili?my do przesz?o?ci lat 60tych, 70tych i 80tych Waszej m?odo?ci opowiedzia?a wychowawczyni Joanna Cierpia?kowska.

 
WARSZTATY ?WI?TECZNE W 3E

img 4817 630x420Jak co roku klasa 3e wsplnie z rodzicami wykona?a przepi?kne ozdoby ?wi?teczne, ktre przekazali?my na kiermasz ?wi?teczny. Wspln? prac? umili?y nam kol?dy i dobre humory. Dzi?kujemy rodzicom za tak liczne przybycie. D. Twork i A. Dziado?

 
ABC PRZYRODY

img 4805 630x420Ju? od trzech lat klasa 3e pod kierunkiem Dominiki Twork bierze udzia? w wojewdzkim konkursie plastycznym ABC Przyrody organizowanym przez Specjalny O?rodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku. W tym roku przebiega? pod has?em "Cuda Natury". Uczennica naszej klasy - Olimpia Grzenkowicz zaj??a II miejsce. Na rozstrzygni?ciu konkursu za?piewali?my dwie piosenki, oprcz s?odkiego pocz?stunku, klasa otrzyma?a w prezencie gr? planszow? - edukacyjn?. Czekamy na kolejn? edycj? konkursu.

 
JU? P?YWAM

1 630x472Klasa 2e rozpocz??a cykl lekcji p?ywania w COS Cetniewo. Kontynuacja nauki p?ywania przynosi fantastyczne efekty. Ju? ?aden ucze? z 2e nie boi  si? zabaw w du?ym basenie, a co wa?ne ka?dy ucze? potrafi ju? p?ywa? na plecach bez wspomagaczy. To ?wietny wynik! P?ywanie przynosi wiele korzy?ci: wp?ywa dodatnio na oglny rozwj fizyczny i sprawno?? dziecka, rozwija jego uzdolnienia ruchowe i kszta?tuje podstawowe cechy motoryczne: si??, wytrzyma?o??, szybko?? i koordynacj? ruchow?.

 
LEKCJA PRZYRODY W 2E

p9170030 630x477Czasami wycieczka mo?e by? fantastyczn? lekcj?, ktr? dzieciaki zapami?taj? na d?ugo. Odwiedzili?my go?cinnie wspania?e miejsce, drugi dom naszych klasowych bli?niaczek Anki i Ali. Ich rodzice prowadz? rodzinn? plantacj? borwki amaryka?skiej. To wspania?a sprawa, gdy rodzice z takim wielkim sercem anga?uj? si? w ?ycie klasy i staraj? si? bezinteresownie przynie?? rado?? dzieciakom.

 
WODNY DZIE? PE?EN WRA?E? W 1E

p6190552 473x630Pi?tek, pi?teczek, pi?tunio ostatni przed zako?czeniem roku szkolnego okaza? si? pe?en wra?e? dla klasy 1e.  Dla niektrych odby? si? pierwszy rejs po naszej zatoce. Pocz?tkowy stres zmieni? si? na czyst? przyjemno??. Bardzo dzi?kujemy Ma?ka tacie oraz Ma?gosi za t? przyjemno?? oraz zaprzyja?nionej szkole LO i Panu Andrzejowi za udost?pnienie sprzetu ?eglarskiego...ale to nie koniec. Zaraz po ?egludze udali?my sie do COSu na zako?czenie nauki p?ywania. Odby?y si? zawody, ka?dy Ma?y Mistrz otrzyma? z?oty medal i dyplom ... po prostu ogrom rado?ci :-) zapraszamy do galerii...

 
1E NA PLANTACJI

1 630x384W czerwcu klasa 1e wyl?dowa?a go?cinnie pod Wierzchucinem u Ani i Ali na mega plantacji borwki. A tam zabawa na ca?ego:-) India?skie ta?ce wywo?uj?ce deszcz i s?o?ce, india?skie imiona, szyfry, ognisko, a do tego lekcja w ?rodowisku naturalnym. Poszukiwanie bobrw, ?ab, ro?linno?ci w przyleg?ych rezerwatach. Niesamowicie ciep?a woda w morzu nie pozostawi?a na nas suchej nitki... Bardzo dzi?kujemy za wszystko Pani Renacie i Panu Mieczys?awowi za ?wietn? zabaw? i niesamowit? go?cin? :-)

 
DZIE? DZIECKA W 1E

4 630x409Dru?yny...okrzyki...podchody...?amig?wki matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, zabawy sportowe, karciane i wszystko to, co nam do g?owy wpad?o... a do tego niespodzianki i grill :-)                  

 

Tak wygl?da? Dzie? Dziecka w klasie 1e ...

 

 

 

 
RODZINNY TURNIEJ KR?GLARSKI W 1E

p4291674 490x630POSTAW NA RODZIN?... BO JE?LI NIE NA RODZIN? TO NA KOGO...

Mali Mistrzowie z 1e zorganizowali sportowe popo?udnie dla swoich bliskich. 29 kwietnia w MOKSiR Puck odby?y si? wielopokoleniowe , rodzinne rozgrywki w kr?gle. Turniej obejmowa? 3 tury : 20, 30 i 30 rodzinnych rzutw. Przy okazji odby?a si? nauka Waka Waka dla kobiet oraz Hands Up dla ma?ych i du?ych m??czyzn. Wszyscy uczestnicy byli wygrani, bowiem wsplny, fajne sp?dzeny czas, rado??, u?miechy to najwi?ksza nagroda dla wszystkich :)

 
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL