INTEGRACJA
ZAJĘCIA OTWARTE 1E

img 20180328 103942 630x473W środę 28 marca mury naszej szkoły odwiedziły dzieci z Pierwszego Przedszkola Integracyjnego w Pucku. Klasa integracyjna Ie z wielką przyjemnością gościła w swojej sali przedszkolaków,  którzy  mieli  okazję zasiąść w szkolnej ławce i uczestniczyć w zajęciach plastycznych wykonując wielkanocne koszyki.  Dla maluchów było to nie lada przeżycie, ponieważ niektóre z nich po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły. Natomiast pierwszaki spisały się na medal, chętnie pomagając młodszym kolegom. Wykazały się gościnnością, opiekuńczością i umiejętnością współpracy. 

 
 
MIKOŁAJKOWE IGRZYSKA SPORTOWE MAŁYCH MISTRZÓW

20171215 114336 630x35415 grudnia odbyła sie cykliczna impreza integracyjna pod hasłem MIKOŁAJKOWE IGRZYSKA SPORTOWE MAŁYCH MISTRZÓW. Rok rocznie Szkoła Podstawowa im.Mariusza Zaruskiego we współpracy z MOKSIRem zaprasza do wspólnej zabawy puckie przedszkola i klasy pierwsze. Najstarsze grupy przedszkolaków integrują sie z najmłodszymi klasami naszej szkoły, bowiem niebawem spotkają się na szkolnym korytarzu. To także świetna okazja do nawiązania współpracy puckich placówek przedszkolno szkolnych. Frekwencja na tegorocznych igrzyskach dopisała. Gościnnie udział wzięły: Niepubliczne Przedszkole GRZYBEK, Niepubliczne Przedszkole JANA BRZECHWY, Niepubliczne Przedszkole POD TĘCZĄ, Pierwsze Przedszkole Integracyjne, Przedszkole Samorządowe, klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e SPPUCK oraz jako gospodarz wystąpiła integracyjna klasa 4e. Prócz konkurencji sportowych, odbyła się nauka tańca WAKA WAKA Shakiry a takż próba połączenia najdłuższego puckiego pociągu. Oczywiście najlepsi okazali się... wszyscy, bo liczy sie udział i dobra zabawa. A głowny cel INTEGRACJA został zrealizowany w 100%. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkościami i sprzętem sportowym...  

 
4e w PARKU TRAMPOLIN JUMPCITY

24909607 10204051239837691 1509763214197536982 n 630x354Wiemy o tym doskonale, że zabawa potrafi rozweselić. Jednak poprawa nastroju i wprowadzenie szczególnej atmosfery to tylko jedna z jej zalet. Fajne zajęcia dają szansę każdemu we wspólnym działaniu. Kształtują więzi grupowe i odpowiednie relacje między jej uczestnikami. Integrują zespół. Integracja to nie tylko zespół dzieci, ale także nauczyciele, rodzice, którzy wspólnym działaniem i otwartością mogą zdobyć góry;-) Często  to klucz do sukcesu... Tym razem rodzice klasy 4e postanowili zorganizować dla swoich dzieciaków niespodziankę w Parku trampolin Jumpcity w Rumi. Nad bezpieczeństwem 2godzinnej zabawy czuwał trener, który przeprowadził rozgrzewkę i pokazał różnorodne skoki i akrobacje na trampolinie. Uczniowie mogli korzystać z kilku zestawów trampolin połączonych ze sobą w poziomie i pod skosem, a także mogli skakać do basenu z pianek wykonując przeróżne akrobacje. Czas upłynął na wspaniałej i wyczerpującej zabawie dla dzieciaków, a dobrej kawie dla rodziców.

 
III KONFERENCJA METODYCZNA

       009konf9 630x253     W dniu 22 listopada 2017r z Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku odbyła się III konferencja metodyczna dla rodziców i nauczycieli przedszkoli i szkół powiatu puckiego. Pod hasłem „Porozmawiajmy o...” poruszono tematy dotyczące bieżących zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkołach, w świetle nowego prawa oświatowego. Prelekcję tą poprwoadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku, Pani Jolanta Kamińska. Kolejnym punktem konferencji był wykład pedagoga szkolnego ze Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni, Pani Renaty Wolińskiej.

 
5c i 5e w WYGONINIE

aaaimg 20171004 173525 473x630W dniach 4-6.10.2017r. klasy 5c i 5e spędzały aktywnie czas na zielonej szkole w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Całe dnie, z przerwami na pyszne posiłki, przebywaliśmy na świeżym powietrzu uczestnicząc w różnorodnych grach terenowych. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali wspaniali opiekunowie, którzy przygotowali nam liczne atrakcje m.in. zabawy w patrol, ukrywanie się w lesie by nie odnalazł nas przeciwnik,  zjazdy na tyrolce, strzelanie z łuku, poszukiwanie diamentów, pokazy magika, gra w butelkę oraz wiele wiele innych... aż żal było nam wyjeżdżać. Kto wie może jeszcze tam wrócimy..... 

 
 
PO?YCZ, PRZECZYTAJ, ODDAJ

        20171010 100457 630x354 W naszej szkole powsta? k?cik czytelniczy. Celem jego utworzenia jest propagowanie czytelnictwa w?rd dzieci. W my?l zasady: PO?YCZ, PRZECZYTAJ, ODDAJ w ?atwy sposb umo?liwiamy rodzicom dost?p do literatury dzieci?cej. Akcja zbierania ksi??eczek mia?a du?y odd?wi?k w klasach I-III, wiele dzieci si? do niej przy??czy?o pomagaj?c nam wzbogaci? ksi?gozbir. Wszystkim uczniom i ich rodzicom za zaanga?owanie si? w powstanie k?cika ksi??ki serdecznie dzi?kujemy.

 INTEGRACJA

 
KASZUBY ... W 3E

16939360 10202942396397298 8560904247297859718 nW jaki sposb najciekawiej przedstawi? dzieciakom kaszubskie tradycje? Nad tym pytaniem zastanawia?a si? wychowawczyni klasy 3e z SPPUCK. Nasze miasto ma tak wiele mo?liwo?ci, ?e nie trudno by?o zamieni? tradycyjn? lekcje w ?awce w praktyczne zaj?cia w terenie. Dzi?ki uprzejmo?ci zaprzyja?nionej Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I ST. Im. Stanis?awa Moniuszki dzieci mia?y niepowtarzaln? mo?liwo?? poczu?, zobaczy? , zetkn?? si? z tradycj? kaszubsk?. Z pewno?ci? by?a to twrcza i pami?tna lekcja...

 
A W NOCY W NASZEJ SZKOLE....

15895252 10202721462554090 5836967824439544057 n 630x354I semestr wyt??onej pracy za nami. Klasa integracyjna 3e postanowi?a zako?czy? p?rocze z przytupem;-) W pi?tkowe popo?udnie spotkali?my si? w szkole, a tam.... czyste szle?stwo.... nocne podchody, zabawy integruj?ce, oczywi?cie odrobina kucharzenia i przyjemno?ci smakowych. Takie chwile z pewno?ci? zapisz? si? na naszej pami?ci...

 

20161211 162835 630x316W czasie festynu ?wi?tecznego dzieci mogli przekona? si? jak dzia?aj? ich fale mzgowe. W sali komputerowej przy pomocy opasek urz?dze? generuj?cych  fale mzgowe, mo?liwe sta?o si? sterowanie grami bez pomocy lub z niewielk? pomoc? klawiatury. Zabawa sprawia?a niezwyk?a frajd? zarwno doros?ym jak i dzieciom oraz cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem.

 
KLASY INTEGRACYJNE 4e, 5e, 6e GO?CINNIE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PUCKU

20161213 122912 630x354W dniu 13 grudnia 2016r. klasy integracyjne 4e, 5e, 6e bra?y udzia? w prezentacji projektu przygotowanego przez uczniw oraz opiekunw z Publicznego Gimnazjum w Pucku. M?odzie? z placwki, nasi koledzy i kole?anki przygotowali monta? s?owno-muzyczny pt.: Magia zimowych ?wi?t z ksi??k?. Oglna prezentacja mia?a na celu zach?cenie m?odych ludzi do si?gania po nowe, interesuj?ce pozycje ksi??kowe szczeglnie w okresie ?wi?tecznym. Wykorzystali ku temu r?nego rodzaju ?rodki m.in.: ?piew uczniw, obrazy ilustruj?ce fragmenty z ksi??ek. Spotkanie by?o interesuj?ce oraz integruj?ce zespo?y klasowe.

 
INTEGRACYJNY TURNIEJ MIKO?AJKOWY

15319312 10202609051543885 6657240342060077175 n 630x354Klasa integracyjna 3e przy wsp?pracy z Panem Miros?awem Blaszke i MOKSiR Puck zorganizowa?a Integracyjne Miko?ajki dla puckich przedszkolakw. G?wny cel przedsi?wzi?cia to integracja dzieci przedszkolnych i szkolnych, no i oczywi?cie ?wetna zabawa. W naszej zabawie wzi??y udzia? starszaki z Niepublicznego Przedszkola "T?cza", Niepublicznego Przedszkola "Grzybek", Niepublicznego Przedszkola Jana Brzechwy oraz klasy 1b, 1c oraz 2e. Zabawy obejmowa?y konkurencje sportowe, zr?czno?ciowy i anga?owa?y do wsplnej pracy zarwno dzieci jak i ich opiekunw. Wszystkie grupy zaprezentowa?y ?wi?teczne piosenki, a na zako?czenie otrzyma?y podarki. 

 
CZEKOLADOWE MIK?AJKI W 6E

20161206 123313 630x354Uczniowie klasy integracyjnej 6e sp?dzili Miko?ajki w Willi Puck. By?o s?odko i pysznie, bowiem rozsmakowywali?my si? gor?c? czekolad?, smoothie i innymi smako?ykami. Mniam, mniam. Na uwie?czenie spotkania ka?dy ucze? losowa? rwie?nika z klasy, ktremu b?dzie przygotowywa? upominek, niespodziank?. B?dziemy si? nimi obdarowywa? podczas Wigilii klasowej, ktra ju? niebawem. Uzbrajamy si? w cierpliwo?? i czekamy na twrcze pomys?y.

 
MILI GO?CIE Z T?CZY

15220168 10202558999692620 3809525382812117760 n 630x357Klasa integracyjna 3e zaprosi?a na wspln? andrzejkow? zabaw? przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola T?cza. Nasi mili go?cie ju? niebawem przekrocz? mury naszej szko?y jako pierwszaki. Dzieciaki zwiedzi?y szko??, pozna?y naszego dyrektora, no i oczywi?cie tradycyjnie odby?y sie wr?by, ta?ce i inne atrakcje.  Klasa 3e spisa?a si? na medal. Swoj? postaw?,opieku?czo?ci?,umiej?tno?ci? wsp?pracy, zabawy i humorem udowodnili swoj? dojrza?o??. Cho? jak sami stwierdzili... praca z dzie?mi to nie?atwa sprawa;-)Dzi?kujemy Pani Wieni Potrykus za fantastyczn? wspln? zabaw?.

 
ABC PRZYRODY

20161028 094939 630x351W dniu 15.11.2016r. odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu plastycznego na szczeblu wojewdzkim. Organizatorem i pomys?odawc? inicjatywy by? O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku. Tematem XII ju? edycji konkursu ABC przyrody by? nast?puj?cy temat: Zagro?one gatunki zwierz?t. Uczniowie klasy VIe mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej w dowolnie wybranej technice. W?rd prac przekazanych przez uczniw wybrali?my sze??, ktre w kolejnym etapie wys?ali?my do organizatorw. 

 
SPORTOWE ?WI?TOWANIE W 6E

20160930 111101 531x630Uczniowie 6e tegoroczny Dzie? Ch?opaka "?wi?towali" na kr?gielni.  Odby? si? turniej na krla kr?glarskiego , jak rwnie? rozgrywka dru?ynowa. Uczniowie mieli rwnie? okazj? sprbowa? swoich si? w meczu pi?ki no?nej na "pi?karzykach". By?o weso?o i sportowo.

 
 
DZIE? MA?EGO M??CZYZNY

14448867 10202291205717938 6855253181243240164 n 630x500Ch?opcy jak.....m??czy?ni najpierw golenie,potem salon fryzjerski i nowe fryzury, dodatkowo ka?dy mg? sprawdzi? swoje umiej?tno?ci kucharskie i smakowe - wszystko to za spraw? dziewczyn z klasy 3b i 3e ,ktre w ten sposb uczci?y ?wi?to Ch?opcw 30 wrze?nia,  weso?o by?o :-) 

 
 
«PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL