ZŁAP WIATR....
Z?AP WIATR W POMORSKIE ?AGLE WIEDZY

imgp8078 630x473 W ramach projektu Pomorskie -?? dobry kurs na edukacj?. Kszta?towanie kompetencji kluczowych uczniw w regionie poprzez edukacj? morsk? 3 kwietnia 2013r.

 

 
Z?AP WIATR....

p1080843"Z?AP WIATR W POMORSKIE ?AGLE WIEDZY"

Projekt  Pomorskie-dobry kurs na edukacj?. Kszta?towanie kompetencji kluczowych uczniw w regionie poprzez edukacj? morska realizowany w ramach POKL 2007-2013, Priorytet IX: Rozwj wykszta?cenia i kompetencji w regionach, Poddzia?ania 9.1.2: Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie r?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych.