LEKCJA PRZYRODY W 2E

p9170030 630x477Czasami wycieczka mo?e by? fantastyczn? lekcj?, ktr? dzieciaki zapami?taj? na d?ugo. Odwiedzili?my go?cinnie wspania?e miejsce, drugi dom naszych klasowych bli?niaczek Anki i Ali. Ich rodzice prowadz? rodzinn? plantacj? borwki amaryka?skiej. To wspania?a sprawa, gdy rodzice z takim wielkim sercem anga?uj? si? w ?ycie klasy i staraj? si? bezinteresownie przynie?? rado?? dzieciakom.

A tam... by?a atrakcyjna praca w ch?odniach :-) przy pakowaniu owocw, sk?adanie kartonw, ktre zmusi?o dzieciaki do kreatywnego matematycznego my?lenia no i zbiory owocw dla w?asnego podniebienia. Oczywi?cie specer nad nasze morze by? obowi?zkowy, tym bardziej ?e w?drowali?my szlakiem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego skrywaj?cego przepi?kn? przyrod?. Przy okazji odby?a si? lekcja przyrody i wsplne grzybobranie. Ko?cwka lata okaza?a si? bardzo ?askawa i 30stopniowa temperatura pozwoli?a poczu? smak wakacji. Na zako?czenie odby?o si? wsplne pieczenie kie?basek i pianek w ognisku. To by? fantastyczny dzie? :-)