WODNY DZIE? PE?EN WRA?E? W 1E

p6190552 473x630Pi?tek, pi?teczek, pi?tunio ostatni przed zako?czeniem roku szkolnego okaza? si? pe?en wra?e? dla klasy 1e.  Dla niektrych odby? si? pierwszy rejs po naszej zatoce. Pocz?tkowy stres zmieni? si? na czyst? przyjemno??. Bardzo dzi?kujemy Ma?ka tacie oraz Ma?gosi za t? przyjemno?? oraz zaprzyja?nionej szkole LO i Panu Andrzejowi za udost?pnienie sprzetu ?eglarskiego...ale to nie koniec. Zaraz po ?egludze udali?my sie do COSu na zako?czenie nauki p?ywania. Odby?y si? zawody, ka?dy Ma?y Mistrz otrzyma? z?oty medal i dyplom ... po prostu ogrom rado?ci :-) zapraszamy do galerii...