OLIMPIADA SPORTOWA KLAS 3

           p3021446 Dnia 2 marca 2015 roku odby?a si? w HALI  MOSiR  Zimowa Olimpiada Sportowa dla klas III. Od godz. 10.00 do godz. 12.00 klasy IIIa, IIIb, IIIc, IIId i  IIIe  zmaga?y si? z 14- konkurencjami sportowymi, ktre wymaga?y nie lada sprawno?ci fizycznej. Potyczki dru?ynowe obj??y mi?dzy innymi:

 1. 1)Slalom z kijemi kr??kiem
 2. 2)Tor przeszkd ( przeci?ganie po ?aweczce, przej?cie przez szarf?)
 3. 3)?aweczka- przej?cie z woreczkiem na g?owie,
 4. 4)Skoki w workach,
 5. 5)Koz?owanie pi?k? mi?dzy pacho?kami,
 6. 6)Sztafeta,
 7. 7)Wy?cig rakw,
 8. 8)Bieg przez p?otki,
 9. 9)Skoki na pi?ce- SKOKI KANGURW,
 10. 10)Wy?cig g?sienic,
 11. 11)Sadzenie kwiatw- ringo+ woreczki,
 12. 12)?abka + materac,
 13. 13)Bieg w parach- pi?ka mi?dzy nogami,
 14. 14)Toczenie pi?ki,

Wszyscy uczestnicy zawodw wykazali si? wielkim zaanga?owaniem, czyst? rywalizacj?, a tak?e zasad? fair play. Rozgrywkom towarzyszy?y du?e emocje i ?ywio?owy doping kibicw. Kol. Pilc rozgrzewa?a atmosfer? okrzykami i jako prowadz?ca wnikliwie obja?nia?a ka?d? konkurencj?. Kol. Radziejewska i  kol. Jurczyk przygotowywa?y  poszczeglne tory. Po zako?czonych zmaganiach ka?da klasa otrzyma?a nagrod?- KARNET NA KR?GIELNI?  . DZI?KUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OLIPMIADY ZIMOWEJ!!!  ORGANIZATORZY OBSZARU SPORT:I. Pilc, L. Radziejewska, N.Jurczyk

 http://www.fotopuck.pl/viewpage.php?page_id=1142