SPORTOWY MARZEC

dsc00707 630x473Dnia  6.03 na halo MOKSiR  odby?y si? halowe zawody  w lekkiej atletyce klas 4.

Pierwsze miejsca zaj?li : Czaja Olga  bieg na 40 m , na 500 m i w sztafecie, Biela Micha? w biegu na 500 m. Drugie miejsca zaj?li: Dubicka Aniela na 40 m  w Rzucie pi?k? lekarsk? a tak?e  1m w biegu sztafetowym, Lewandowska Julia  w biegu na 300m,  Niedba?a Oliwer w biegu na 500 m. Trzecie miejsca zaj?li : sztafeta ch?opcw,  Ta?ski Andrzej w biegu na 300 m , Wesserling Cezary w biegu na 40 m i Cymer Ewa w biegu na 40 m.

 

Dnia 10.03 w Le?niewie odby?y si? zawody w pi?ce r?cznej dziewcz?t niestety nasze dziewczyny nie awansowa?y z grupy i uplasowa?y si? na miejscach 4 i 6.

11.03 rwnie? w Le?niewie ch?opcy z naszej szko?y zaj?li  drugie miejsce i otrzymali pami?tkowe srebrne medale.  By?y to Powiatowe Igrzyska w Pi?ce R?cznej.