TEATR BEZ GRANIC

p1210116 630x47326 lutego  w Pucku (MOKSiR) odby? si?  V INTEGRACYJNY  PRZEGL?D   TEATRALNY MA?YCH  FORM TEATRALNYCH -TEATR BEZ GRANIC. W tym dniu zaprezentowa?o si? 9 zespo?w  ze szk? powiatu puckiego. W?rd nich byli uczniowie naszej placwki, ktrzy wystawili miniatur? teatraln? pt.Demeter i Kora. Opiekunem grupy jest Irmina Gerszewska


Atrakcj? by? tort jubileuszowy, ozdobiony maskami teatralnymi. Ka?dy zesp? w podzi?kowaniu za udzia? w powy?szej imprezie otrzyma? skromne upominki. Ponadto spotkanie zaowocowa?o nowymi znajomo?ciami i do?wiadczeniami,ktre zapewne przydadz? si? w niedalekiej przysz?o?ci.Organizatorom dzi?kujemy za zaproszenie i jak zwykle ciep?? atmosfer?.