?WIETLICOWY KONKURS MIKO?AJKOWY

dsc 0252 630x354Dnia 5.12.2014 r. odby?o si? rozstrzygni?cie Plastycznego Konkursu Miko?ajkowego zorganizowanego przez ?wietlic? szkoln?.
Oto klasyfikacja nagrodzonych uczniw :
I miejsce - Hubert Hochszulc kl I 
II miejsce - Julia Maciejewska i Laura Roszmann kl I
III miejsce - Adam Wittbrodt kl I


Wyr?nienie :
R?a Witkowska kl V
Zwyci?zcy otrzymali nagrody ufundowane przez wychowawcw ?wietlicy. Pozosta?ym uczestnikom wr?czono pami?tkowe dyplomy oraz s?odki upominek.
Dzi?kujemy za udzia? w konkursie!!!