WA?NE INFORMACJE

WA?NE INFORMACJE DOTYCZ?CE EGZAMINU KLAS SZSTYCH

http://www.cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/Informacje/20140902_Sprawdzian_Flyer.pdf


http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em