BIEGI PRZE?AJOWE

dsc00106 640x480W dinu 3.10. na stadionie w Pucku odby?y si? powiatowe biegi prze?ajowe.Z naszej szko?y najlepiej zaprezentowali si?

Barbara Baranowska kl. 5 B 1 miejsce Dawid Zali?ski  5 B 1 miejsce Anna Korth 6C pierwsze miejsce i Bartek Kami?ski 6 C drugie miejsce Dru?ynowo nasza szko?a zaj??a pierwsze miejsce