PATRON SZKOŁY

Mariusz Zaruski 

ŻYCIORYS

Mariusz Zaruski urodził się w Dumanowie w 1867 roku w niewoli  pod carskim panowaniem. 

Po pięciu latach zsyłki w Archangielsku przybył do kraju, aby ,,prowadzi? Polaków w góry  na dziesiątki nie zdobytych wcześniej szczytów tatrzańskich. Po walkach w Legionach, w czasie II wojny światowej i służbie w Belwederze w roli adiutanta generalnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, poddał pracy pisarskiej i "prowadzeniu Polaków na morze .W Polsce międzywojennej stał się legendarnym wychowawcą młodziezy, zwłaszcza tej ze środowisk harcerskich.W roku 1927 jako starosta morski przemawiał na rynku w Pucku z okazji rocznicy 3 Maja. W czasie II wojny światowej został aresztowany. Zmarł w szpitalu więziennym w 1941. Grób Zaruskiego znajduje się w Chersoniu koło Odessy.

 

MARIUSZ ZARUSKI JAKO ŻOŁNIERZ

Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa wstąpił do legionów. Jako żołnierz w czasie pierwszej wojny światowej, walczył o niepodległość Ojczyzny. Był odważny i dzielny. Za swe zasługi przeszedł stopnie awansu od szeregowca do generała. Mariusz Zaruski był wielokrotnie odznaczany. Wśród najważniejszych odznaczeń był: Krzyż VIRTUTI MILITARI V klasy, pięciokrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Polonia Restituta IV i III klasy, Medal za Wojnę oraz wiele odznaczeń zagranicznych.

MARIUSZ ZARUSKI JAKO ŻEGLARZ

M. Zaruski był pionierem żeglarstwa i wychowania morskiego w Polsce. Jako żeglarz by? kapitanem szkunera ZHP ,,Zawiszy Czarnego . Zaruski mówi? "Pływałem i marzłem na pokładach jachtu, nie po to, ażeby z was uczynić sportowców, lecz dlatego, ażebyście Wy jako Polacy poznali morze, uczuciem się z nim związali, uznali je za własną, bezcenną wartość, bez której nie ma życia dla dzisiejszej Polski .

 

REGULAMIN ZAWISZY

Regulamin "Zawiszy" ułołony przez kapitana M. Zaruskiego nakazywał:

- "siedzieć na burtach"-  nie wolno 

- "gapić się" -  nie wolno 

- "nie widzieć, nie słysze?"- nie wolno 

- "gwizdać"- nie wolno to sprowadza burzę 

- "wykonać rozkazu"- nie wolno 

Na Zawiszy wolno było:

- "wolno być najlepszym żeglarzem"- między dobrymi 

- "chorować na chorobę morską po wachcie" 

- "wolno być wesołym i szczerym kolegą". 

 

HYMN ŻEGLARZY                        

 

"Pod żaglami "Zawiszy"

                   Pod żaglami "Zawiszy"                       

życie płynie jak w bajce,

czy to w sztormie, czy w ciszy,

czy w noc ciemn?.

Białe żagle na maszcie

mają widok mocarny.

W sercu radość i siła,

to ,,Zawisza Czarny 

Kiedy grot ma dwie refy,

fala pokład zalewa,

to załoga ,,Zawiszy ,

czuje wtedy, że pływa.

 

Więc popłyńmy raz jeszcze

w tą dal siną bez końca,

aby użyć swobody,

wiatru, morza i słońca.

 

MARIUSZ ZARUSKI JAKO TATERNIK 

Jako taternik chodzi? po górach. Zdobywał szczyty. Odkrywał, zwiedzał groty i jaskinie. W Zakopanem w roku 1909 założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), które niosło pomoc potrzebującym.Dzisiaj pogotowie górskie nazywa się GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).

 

MARIUSZ ZARUSKI JAKO POETA

Mariusz Zaruski był poetą. Jako poeta tak pisał o swoim życiu:

"prowadziłem Polakow na góry i morze, ażeby stali się twardzi jak 

granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze . 

Cytat pochodzi z utworu "Wśród wichrów i fal" .

 

Oto tytuły utworów Zaruskiego:

"Sonety morskie" , "Sonety północne" , "Sonety zeglarskie", "Na bezdrożach tatrzańskich" , "Na morzach dalekich", "Na skrzydłach jachtów" , "Wśród wichrów i fal" , "Z harcerzami na Zawiszy Czarnym".