HYMN SZKOŁY

"Jeśli masz ambicje i kochasz tradycje"

JeŚli masz ambicje i kochasz tradycje
Do najlepszych rÓwnać zawsze chcesz
Myślisz o patronie, ktÓrego imiona
Oraz bohaterstwo znane jest.
Myśmy też wybrali, szkole imię dali,
Jak Zaruski chcemy dzielni być.
Aby nasze czyny szkole niosły sławę,
Przez jej wszystkie dni.

REF:
Bo Mariusz Zaruski to bohater nasz,
Znali go górale z pięknych polskich Tatr.
Tam ratował ludzi gdy lawina szła,
Górom oddał serce i ducha swojego 
wspaniały hart.

Uczniem być wzorowym i obowiązkowym,
Do najlepszych równać to nasz cel.
Nie tracić ambicji, nie zawieść tradycji.
Przykład z bohatera w czynach nieść.
Mamy więc patrona, którego imiona
Na sztandarze szkoły pięknie lśnią.
Sławne jego czyny są nam drogowskazem
Jak dla Polski żyć.

REF.
Bo Mariusz Zaruski drugą pasję miał,
Morzu i żeglarzom resztę życia dał.
Na ,,Zawiszy Czarnym  kapitanem był,
Tam żeglarska młodzież o generale śpiewała 
hymn


S?owa hymnu: Maria Dydenko
Muzyka: Beata Kuchta-Wróblewska