UKS ZATOKA 95 Puck

malasiatkaUKS Zatoka 95 Puck sekcja pi?ki siatkowej

og?asza nabr na zaj?cia sportowe z elementami mini siatkwki

dla dziewcz?t

z klas 0 I (rocznik 2006-2007 ) oraz z klas II III (rocznik 2004-2005)

  • treningi b?d? odbywa? si? 3 x w tygodniu, tak?e w wakacje;

  • zaj?cia odbywa? si? b?d? w hali MOKSiR oraz w Sali Gimnastycznej w Szko?y Podstawowej w Pucku, a w okresie wakacyjnym tak?e na boiskach pla?owych i boiskach Orlik;

  • w ramach zaj?? odb?d? si? zaj?cia profilaktyczne, spotkania ze znanymi sportowcami, wej?cie na kr?gielni i ?ciank? wspinaczkow?;

  • zaj?cia prowadzone b?d? przez wykwalifikowan? kadr? pedagogiczn?;

  • sprz?t sportowy dostosowany do wieku ?wicz?cych

  • Koszt uczestnictwa w zaj?ciach: 10 z?otych/miesi?c

 

ZAJ?CIA DLA ZERWEK i KLAS DRUGICH (r. 2006-2007)

TRENINGI ZACZN? SI? OD 6 MAJA (WTOREK)

WTOREK g. 18.00 19.30 (sala Szko?y Podstawowej w Pucku)

?RODA - g. 18.30 20.00 (sala Szko?y Podstawowej w Pucku)

CZWARTEK g. 18.00 19.30 (hala MOKSiR)

 

ZAJ?CIA DLA KLAS DRUGICH i TRZECICH (r. 2004-2005)

TRENINGI ZACZN? SI? OD 5 MAJA (PONIEDZIA?EK)

PONIEDZIA?EK g. 17.30 19.00 (hala MOKSiR)

WTOREK - g. 16.30 18.00 (sala Szko?y Podstawowej w Pucku)

CZWARTEK g. 16.30 18.00 (hala MOKSiR)

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICW ODB?DZIE SI?

w dniu 29.04.2014r. (wtorek) o godz. 18.00

w sto?wce Szko?y Podstawowej w Pucku

 

Wi?cej informacji udzieli koordynator zadania:
S?awomir Gojka, tel. 507-444-715