PIA?NICA

dscf6505 630x4736.10.2014r. tradycyjnie uczestniczyli?my w uroczysto?ciach w Pia?nicy. Tym razem pami?tkow? szarf? i znicze z?o?yli?my na grobie, ktrym jako ZHP Puck- si? opiekujemy. Z uwag? wys?uchali?my mszy ?w. Koncelebrowanej pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Goc?owskiego. Potem zapalili?my znicze w miejscu ka?ni i tu spotkali?my arcybiskupa, z ktrym porozmawiali?my. Nast?pnie odwiedzili?mygrb dzieci i miejsce po?wi?cone b?.Alicji Kotowskiej. Wrcili?my do Pucka wzmocnieni atmosfer? panuj?c? w tym dniu w Pia?nicy .