90 LAT HARCERSTWA NA ZIEMI PUCKIEJ

dscf6855 630x473Uczniowie klas IVB, VB, Vc, Vd, Ve i Vf  odwiedzili  31.10. i 6.11. sal? ratusza miejskiego, w ktrej obejrzeli wystaw? "90 lat harcerstwa na ziemi puckiej". Przygotowana zosta?a ona przez Towarzystwo Upi?kszania Miasta Pucka i 32 DH im. Gen. J. Hallera dzia?aj?c? przy naszej szkole. Ogl?daj?c zdj?cia prezentowane na tablicach uczniowie poznali nazwiska ludzi, dzi?ki ktrym idee skautingu rozkwit?y na terenie naszej ma?ej ojczyzny.

Ich sylwetki przypomina?a nauczycielka j.polskiego - hm. Danuta Torli?ska .M?odzi ludzie mogli te? zauwa?y?, ?e harcerskie tradycje przetrwa?y wiele historycznych burz.Wsp?czesne zdj?cia przedstawia?y tych, ktrzy lubi? sp?dza? czas na zatoce i w?drwki po turystycznych szlakach,  poznaj? nowe umiej?tno?ci , pami?taj? o narodowych ?wi?tach ... Po lekcji na wystawie cz??? klas odwiedzi?a pucki cmentarz nad zatok?, by znale?? na nim groby harcerzy, instruktorw, ?eglarzy ozdobione bia?o-czerwon? szarf? z napisem "Pami?tamy".