PUCHAR MARIUSZA ZARUSKIEGO
konkurs317 listopada 2010r. uczniowie klas I-III rozpocz?li rywalizacj? o Puchar Mariusza Zaruskiego. Cz?onkowie Szkolnego Ko?a Ligi Morskiej wraz z paniami Katarzyn? Michalewsk? i Ma?gorzat? Marzeion przygotowali konkurs ?eglarsko sportowy.
W konkursie bra?y udzia? dziesi?cioosobowe dru?yny z poszczeglnych klas. Ka?da dru?yna otrzyma?a takie same zestawy zada?:
1.Skoczny ?eglarz
2. Sprawny bosman. 
3.?amig?wka – ?aglwka.
4.Zr?czny ?eglarz.
5.?aglomistrz- bieg z ?aglem.
Za poszczeglne pi?? konkurencji dru?yny zdobywa?y punkty, ktre na koniec podsumowano i stanowi?y podstaw? punktacji g?wnej. Po zaci?tej rywalizacji wyniki przedstawia?y si? nast?puj?co:
Klasa 1a- III miejsce – 3 punkty
Klasa 1b- I miejsce – 5 punktw
Klasa 1c- IV miejsce – 2 punkty
Klasa 1d- V miejsce – 1 punkt
Klasa 1e- II miejsce – 4 punkty
Klasa 1f- VI miejsce – 0,5 punkta 

Klasa 2a- VI miejsce – 0,5 punkta
Klasa 2b- III miejsce – 3 punkty
Klasa 2c- I miejsce – 5 punktw
Klasa 2d- IV miejsce – 2 punkty
Klasa 2e- II miejsce – 4 punkty
Klasa 2f- V miejsce – 1 punkt
Klasa 3a- I miejsce – 5 punktw
Klasa 3b- II miejsce – 4 punkty
Klasa 3c- III miejsce – 3 punkty
Klasa 3d- V miejsce – 1 punkt
Klasa 3e- IV miejsce – 2 punkty