DZIE? DRZEWA

p1060880 620x465Po raz drugi w naszej szkole obchodzili?my ?wi?to Drzewa . W tym roku posadzili?my ro?liny kwiatowe, ktre zakwitn? na wiosn? i upi?ksz? otoczenie wok? istniej?cych ju? drzew. W sadzeniu krokusw, narcyzw, tulipanw, niezapominajek, bluszczu, funkii, konwalii i innych ro?lin aktywnie uczestniczyli harcerze i uczniowie klasy 5f pod opiek? pa?: D. Torli?skiej i L.Rekowskiej.

W ramach projektu edukacyjnego POZNAJEMY DRZEWA uczniowie

klas 0-3 uczyli si? rozpoznawania najpospolitszych drzew, g?wnie poprzez rysowanie kszta?tw li?ci. Swoje prace umie?cili na gazetkach w klasach i na korytarzach szko?y.

Uczniowie klas 4-6 uczyli si? o znaczeniu drzew w ?yciu cz?owieka

(w medycynie, kosmetyce, gospodarstwie domowym, przemy?le itp.) oraz roli symboliki drzew w literaturze i religii, a tak?e jako temat w malarstwie.

Ponadto rozpocz?li?my zbirk? owocw jesieni na zimowe dokarmianie zwierz?t le?nych.

EKOLODZY :)