WOLONTARIUSZE W AKCJI

p1170504 630x473W naszej szkole od dwch lat dzia?a wolontariat,ktrego koordynatorem jest Irmina Gerszewska.W tym roku m?odzi wolontariusze kilkakrotnie brali udzia? w dzia?aniach akcyjnych na rzecz puckiego hospicjum.07.10. 2013 r. wolontariusze Bartosz Boniecki i Jan Szopa udali si? do miejscowych przedszkoli, by rozpowszechni? zbli?aj?c? si? akcj? rekrutacji kandydatw na dawcw szpiku kostnego,ktra odb?dzie 13.10.2013 r. w Cafe Prowincja, w godz.od 09:00-18:00.

Wolontariusze w bajkowy sposb zach?cili 
maluszki, aby poprzez kolorowank? zaprosili swoje rodziny do zapisw.Dawc? mo?e zosta? ka?da osoba, b?d?ca w dobrym stanie zdrowia,ktra uko?czy?a 18 lat.W ten sposb nasza szko?a w??czy?a si? do akcji walki z ci??k? chorob? jak? jest bia?aczka,ktra dotyka nie tylko doros?ych ale i dzieci..